Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Minskad omsättning i Medivir

2018-02-14 12:36
Efter många förlustår blev 2014 ett bra år för Medivir, men aktien är för högt värderad. Foto: Joakim Folke

Specialistläkemedelsbolaget Medivir redovisar ett rörelseresultat på -104 miljoner kronor (-129) för det fjärde kvartalet 2017.

Nettoomsättningen uppgick till 4,2 miljoner kronor, mot väntade 9,9 miljoner. De totala intäkterna låg på 6,6 miljoner kronor (12,3).

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2017.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -89 miljoner kronor (-72) och de likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 468 miljoner kronor (1.699).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom