Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Minskad optimism bland svenska inköpschefer

2015-03-02 07:39
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Det svenska inköpschefsindexet (PMI) för tillverkningssektorn sjönk till säsongsrensade 53,3 i februari från reviderade 55,2 i januari (preliminärt 55,1).

Analytikernas genomsnittsförväntningar låg på 54,8 enligt SIX News sammanställning av sju analytikers estimat. Intervallet i förväntningarna sträckte sig mellan 53,0 och 56,5 med en median på 55,0.

Ett tal över 50 indikerar att ekonomin expanderar medan ett tal under 50 ger signaler om tillbakagång.

Samtliga ingående delindex bidrog till månadens uppgång. Alla delindex befinner sig i tillväxtzonen.

"Delindex för produktion är den främsta förklaringsfaktorn till nedgången även om orderingång och leverantörernas leveranstider också bidrog negativt. Med fyra av fem delindex i den lägre delen av tillväxtzonen bibehålls bilden av en återhämtning inom industrisektorn.", kommenterar SILF och Swedbank i pressmeddelandet.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom