Minskad rörelsevinst för Byggmax

2017-10-18 08:11 Direkt Affärsvärlden
Foto: Jörgen Appelgren

Byggvarukedjans omsättning steg något för det tredje kvartalet, men rörelseresultatet försämrades.

Byggmax redovisar ett resultat efter skatt på 172 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (172). Resultatet per aktie uppgick till 2:80 kronor (2:80).

Nettoomsättningen blev till 1.813 miljoner kronor (1.768).

Bruttomarginalen uppgick till 31,6 procent (31,4).

Rörelseresultatet blev 221 miljoner kronor (235), vilket gav en rörelsemarginal på 12,2 procent (13,3).

Byggmax försäljning under det tredje kvartalet ökade med 2,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 1,0 procent.

Det framgår av delårsrapporten.

"Försäljningsutvecklingen i kvartalet påverkades positivt av gynnsamt väder i juli och negativt av tidigt höstväder i september", skriver bolaget.

Försäljningen för Byggmax-segmentet ökade 4,4 procent i kvartalet och försäljningen för Skånska Byggvaror minskade 9,6 procent under samma period. Byggmax jämförbara försäljning utvecklades positivt.

"Jämfört med tidigare år påverkades totala försäljningen negativt av att nya butiker öppnats senare under året och av att fokus för e-handel skiftat från försäljningstillväxt till förbättrad lönsamhet", skriver Byggmax.

Skånska Byggvarors försäljningsutveckling påverkades negativt av starka jämförelsetal samt tidigare minskade investeringar i produktutveckling.

"September var den svagaste försäljningsmånaden i kvartalet", heter det.

Byggmax ebitda-marginal exklusive engångsposter minskade till 14,7 procent tredje kvartalet, jämfört med 15,2 procent samma period föregående år.

Lönsamheten för Byggmax-segmentet ökade något i tredje kvartalet medan den för Skånska Byggvaror minskade.

Skånska Byggvarors lönsamhet var negativt påverkad av minskad försäljning och bruttomarginal jämfört med föregående år.

Bruttomarginalen i kvartalet var 31,6 procent, jämfört med 31,4 procent samma period föregående år. Bruttomarginalen för Byggmax-segmentet ökade i kvartalet. Bruttomarginalen påverkades positivt av inköpsförbättringar och förbättrad prissättning och produktmix. Bruttomarginalen påverkades negativt av den svagare norska kronan och ökade priser på insatsvaror.

Bruttomarginalen i Skånska Byggvaror minskade till effekt av mix-effekter, ökade priser för insatsvaror och valutaförändringar.

Kostnadskontrollen var god under tredje kvartalet, skriver Byggmax.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom