Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Minskad vinst för Boule Diagnostics

2016-05-12 15:18

Boule Diagnostics rapporterar ett resultat före skatt om 7,9 miljoner kronor (8,5) för det första kvartalet 2016.

Bruttomarginalen blev 50,1 procent (46,8). Ökningen jämfört med föregående år beror här främst på höjda priser, skriver bolaget.

Rörelseresultatet blev 8,4 miljoner (8,9), motsvarande en marginal på 9,9 procent (11,8).

Resultat efter skatt blev 6,3 miljoner (6,6), motsvarande 1,33 kronor per aktie (1,39) efter utspädning.

Omsättningen blev 84 miljoner (75), en ökning med 12,1 procent. Justerat för förändring av valutakurserna mot USD och EUR motsvarar tillväxten +11,5 procent, konstaterar Boule.

Av nettoomsättningen utgjorde instrumentförsäljning 33 procent (32), förbrukningsvaror 58 procent (59) samt övrig försäljning (primärt service, reservdelar och frakter) 9 procent (10).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom