Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Minskad vinst för Vitec

2016-05-11 12:06

Mjukvarubolaget Vitec redovisar ett resultat efter finansiella poster på 18 miljoner kronor (22) för det första kvartalet 2016.

Rörelseresultatet blev 19 miljoner (23), vilket gav en marginal på 12,4 procent (16,1).

Nettoresultatet uppgick till 14 miljoner (17) motsvarande 0,48 kronor per aktie efter utspädning (0,59).

Nettoomsättningen var 157 miljoner (143).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom