Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Minskad vinst men högre omsättning för Bioarctic

2019-05-09 08:14
Foto: Bioarctic

Forskningsbolaget Bioarctic redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst.

Omsättningen uppgick till 63,4 miljoner kronor (52,3), en ökning med 21 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 17,3 miljoner kronor (18,9), med en rörelsemarginal på 27,3 procent (36,1). 

Resultatet efter skatt blev 13,6 miljoner kronor (15,4), en minskning med 12 procent mot föregående år. 

Resultat per aktie hamnade på 0,15 kronor (0,18), vilket innebär en minskning med 17 procent mot föregående år. 

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 333,6 miljoner kronor (-42,0).

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom