Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Minskad vinst men stigande omsättning för Wise group

2016-05-11 09:38

Wise Group redovisar ett resultat efter finansnetto på 4,7 miljoner kronor (6,9) för det första kvartalet 2016.

Rörelseresultatet blev 4,3 miljoner kronor (7,1). Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,1 miljoner kronor (0) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.

Nettoresultatet uppgick till 3,3 miljoner kronor (5,1) eller 0,45 kronor per aktie efter utspädning (0,69).

Nettoomsättningen ökade med 10 procent och uppgick till 169 miljoner kronor (154). För jämförbara enheter ökade omsättningen med 9 procent.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom