Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Minskad vinst och omsättning för Invisio

2017-10-30 08:43

Kommunikationsutrustningsbolaget Invisio hade en omsättning på 75,5 miljoner kronor under tredje kvartalet, en minskning med 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

"Omsättningen påverkades delvis av avtalade senareläggningar av vissa leveranser till följd av ett pågående färgbyte på produkter", skriver bolaget i sin delårsrapport.

I jämförbara valutor minskade omsättningen med 9 procent.

Bruttomarginalen steg till 56,2 procent (52,7).

Invisio hade högre rörelsekostnader under kvartalet, framför allt på grund av högre kostnader för personal genom ett antal nyanställningar.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 14,3 miljoner kronor (27,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,9 procent (32,4).

Orderboken vid kvartalets slut var 171 miljoner kronor (162).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom