Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Minskat rörelseresultat för Midsona

2019-02-08 08:21
Foto: Urtekram

Hälsovårdsföretagets rörelseresultat minskade för det fjärde kvartalet. Samtidigt steg omsättningen.

Midsona redovisar en nettoomsättning på 755 miljoner kronor (571) för det fjärde kvartalet. Den organiska förändringen i nettoomsättningen var -1,4 procent. Till nettoomsättningstillväxten bidrog även strukturella förändringar med 29,2 procent och valutakursförändringar med 4,4 procent.

Ebitda-resultatet uppgick till 59 miljoner kronor (59), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 7,8 procent (10,3). Periodens avskrivningar uppgick till -13 miljoner kronor (-10). Avskrivningarna ökade som en konsekvens av förvärvad rörelse under det andra kvartalet 2018, skriver Midsona.

Rörelseresultatet uppgick till 46 miljoner kronor (50), med en rörelsemarginal på 6,1 procent (8,8). I periodens rörelseresultat ingick det inte några jämförelsestörande poster (-1).

Periodens resultat uppgick till 33 miljoner kronor (34), motsvarande ett resultat per aktie på 0:71 kronor (0:75) före utspädning.

En utdelning om 1:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (1:25).

"Huvudfokus 2019 kommer att vara att optimera vår nordiska plattform och därmed skapa bästa förutsättningar för tillväxt för våra varumärken. Parallellt skall utlovade kostnadsbesparingar göras", skriver Midsona i rapporten.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom