Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Moberg Pharma ökar vinsten – noll utdelning

2017-02-14 08:56

Läkemedelsbolaget Moberg Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -2,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (+0,4). Resultatet per aktie uppgick till -0:17 kronor (0:03).

Nettoomsättningen uppgick till 89,4 miljoner kronor (53,7).

Rörelseresultatet blev 7,1 miljoner kronor (1,1).

Ebitda-marginalen för befintlig produktportfölj, rensat för FoU/affärsutveckling relaterad till framtida produkter, blev 20 procent (16).

För helårsperioden blev resultatet efter skatt 32,7 miljoner kronor (25,5) med en nettoomsättning på 334 miljoner (286).

En utdelning om 0:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2016 (0:00).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom