Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Moberg Pharma rusar efter OTC-avyttring

2019-02-12 09:18
Foto: 1Apix / Alamy/All over press

Efter att Moberg Pharma meddelat att man säljer OTC-verksamheten för motsvarande cirka 1,4 miljarder kronor rusar aktien.

Moberg Pharma rusar med över 50 procent på börsen efter att man kommunicerat att man avyttrar sin kommersiella OTC-verksamhet för 155 miljoner dollar, motsvarande 1 431 miljoner kronor, i kontanter och justerat för rörelsekapital. Det innebär en reavinst om cirka 500 miljoner kronor och multiplar om 3,3x omsättningen, 14,1x ebitda och 11,6x ebitda för hela affärsverksamheten.

Köpare är ett holdingbolag ägt av Roundtable Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners som även åtagit sig att investera 5 miljoner dollar, motsvarande 46 miljoner kronor, i bolaget till teckningskursen 35,16 kronor per aktie, samt resterande belopp genom ett lån till bolaget med tillhörande teckningsoptioner.

Moberg Pharma avser att använda kontanta vederlaget från affären till att återlösa sitt utestående obligationslån om 600 miljoner kronor samt en utdelning till aktieägarna om cirka 43-45 kronor per aktie. Det sammanlagda värdet för aktieägarna motsvarar cirka 78-80 kronor per aktie, baserat på utdelningen till aktieägarna och köparens teckning i bolaget.

"Denna transaktion genererar ett exceptionellt värde för OTC-verksamheten samt bekräftar den betydande potentialen i MOB-015. Likviden från transaktionen möjliggör en utdelning till våra aktieägare samtidigt som möjligheter till framtida värdeutveckling bevaras. Jag vill tacka hela vårt team för deras utmärkta arbete. Under de senaste åren har vi förvärvat, byggt och skapat värdefulla tillgångar för bolaget, och dessa ansträngningar återspeglas i den här transaktionen", säger vd Peter Wolpert.

I samband med affären värderas bolagets MOB-015-verksamhet till totalt cirka 630 miljoner kronor.

Den föreslagna transaktionen ska först godkännas vid en extra bolagsstämma som väntas bli omkring den 15 mars. Aktieägare som representerar cirka 39 procent av rösterna har förbundit sig att rösta för affären.

Efter transaktionen kommer Moberg Pharmas verksamhet att ändras från produktförsäljning till att fokusera på MOB-015. Det blir alltså en verksamhet inriktad på forskning och utveckling, regulatoriska frågor samt affärsutveckling. Intäkter kommer initialt att utgöras av milstolpsbetalningar, royalties eller andra liknande ersättningar fårn befintliga och nya licenspartners.

Moberg Pharma stängde vid 51,60 kronor på måndagen.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom