Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Moberg Pharma vänder till förlust

2016-05-10 07:24

Läkemedelsbolaget redovisar en förlust före skatt för årets första kvartal.

Moberg Pharma redovisar ett resultat före skatt på -7,3 miljoner kronor (15) för det första kvartalet 2016.

Ebitda, rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, var 3,4 miljoner kronor (17).

Ebitda för befintlig produktportfölj uppges ha varit 7,0 miljoner (26).

Rörelseresultatet var 0,5 miljoner kronor (15).

Forsknings- och utvecklingskostnaderna var -3,5 miljoner kronor (-7,9).

Resultatet efter skatt uppgick till -5,6 miljoner kronor (11), motsvarande -0,40 kronor per aktie (0,75) efter utspädning.

Nettoomsättningen uppgick till 70 miljoner kronor (73).

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var -3,6 miljoner (-5,1) medan kassaflödet från investeringsverksamheten var -103 miljoner (-2,2).

Likvida medel uppgick till 229 miljoner kronor vid periodens slut (53).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom