Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Modis reformer ger hopp

2019-06-19 18:00

Med en stabil och marknadsvänlig regering inne på sin andra mandatperiod fortsätter Indien att locka den långsiktige investeraren. Infrastruktur är en sektor som kommer gynnas.

I maj vann Narendra Modis BJP stort i det indiska parlamentsvalet och säkrade en rekordstor majoritet tillsammans med sina koalitionspartner. Det borgar för att Modis regering fortsätter sina mestadels marknadsvänliga reformer av den indiska ekonomin och att tillväxten kan fortsätta ligga på relativt höga nivåer.

Indien ratades länge av internationella investerare till förmån för Kina, och subkontinentens tidigare historia med en stängd och reglerad ekonomi med stor inblandning från staten höll tillbaka tillväxten.

Den senaste tioårsperioden har dock Indien klivit fram som en ny global tillväxtmotor med tillväxttal på mellan 6 och 10 procent och där trenden legat omkring 8 procent. Utländskt kapital har forsat in i landet och ekonomin har gradvis öppnats upp gentemot omvärlden.

Det har satt fart på den indiska börsen som dubblas de senaste fem åren och hittills i år har det ledande Nifty 50 Index stigit drygt 9 procent. Efter att valresultatet stod klart hoppade Nifty 50 upp till nytt all-time-high på över 12 000 och ligger därmed över tidigare rekordnivåer från oktober 2018.

Med Modi och BJP fortsatt i förarsätet lär moderniseringar och reformer av ekonomin fortsätta, vilket gynnar en fortsatt bra utveckling på aktiemarknaden, även om de flesta bedömare sänkt sina prognoser för 2019 mot bakgrund av svagare global efterfrågan. Det handlar ändå om en tillväxt på lite över 7 procent.

Trots att både Indiens ekonomi och aktiemarknad har lyft sedan Modi först tog över 2014 så har effekterna från flera stora reformer, som införandet av en nationell moms 2018 och kampen mot korruption och den svarta sektorn, ännu inte fått fullt genomslag. Indien har också blivit en enhetlig inhemsk marknad efter att tullar och andra handelshinder tagits bort mellan delstater.

Med stärkt stöd från väljarna kan Modi nu ta sig an känsligare reformer inom arbetsrätt, landanvändning och sälja ut ineffektiva statliga bolag och banker.

Det skulle borga för en fortsatt bra utveckling både för ekonomin och aktiemarknaden, så länge reformerna leder till ökad produktivitet och framför allt fler jobb. Arbetslöshet är en av landets stora utmaningar.

Modi har siktet inställt på att Indien ska bli världens tredje största ekonomi efter USA och Kina, och har aviserat stora satsningar på infrastruktur som är eftersatta, inte minst inom energisektorn.

Ett orosmoln är att vinstutvecklingen i indiska företag inte riktigt hållit jämna steg med börsutvecklingen, vilket har drivit upp p/e-talet till över 28 i dagsläget, räknat på det bredare SENSEX-indexet, vilket är den högsta nivån på över tio år.

Lägre räntor och stabilare banker kan ge stöd till en hyfsat bra vinstutveckling 2019 och 2020. Tittar man på p/e-talet för vinstprognoserna de kommande tolv månaderna kommer siffran till omkring 18 för MSCI India.

För den lite mer långsiktige som är villig att satsa på att Modis reformvilja håller i sig ter sig Indien som ett givet inslag i portföljen.

Behöver jobbig tillväxt

Indien har varit en tillväxtraket, men samtidigt växer befolkningen, i synnerhet den yngre, ännu snabbare. FN räknar med att Indien går om Kina som världens mest folkrika land 2024.

Arbetslösheten ligger på högsta nivån på 45 år och för att den inte ska öka ytterligare behövs en miljon nya jobb – i månaden. Av befolkningen är 65 procent yngre än 35 och det är bland ungdomar som arbetslösheten är som högst. Jobbskapande tillväxt som drar nytta av den unga arbetskraftsreserven lär därför stå i fokus och satsar man på avregleringar snarare än subventioner gynnar det också börsen.

Stark utveckling för Indienfonder

Under Modis första mandatperiod hörde Indienfokuserade fonder till de bästa i världen, även om 2018 blev ett mindre bra år. I snitt är det 20-tal Indienfonder, enkelt tillgängliga i Sverige, som stigit 95 procent sedan 2014 och hittills i år har de ökat 13 procent, enligt Morningstar.

Bäst har Invescos Indienfond gått med en uppgång på 118 procent sedan 2014. Spridningen bland utvecklingen hos fonderna är rätt stor där den sämsta bara mäktade med 58 procent de senaste fem åren.

Avgifterna är överlag höga och det finns bara en indexfond och där ligger avgiften ligger på en fjärdedel av övriga.

Jan Lindroth

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom