Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Moodys: Fortsatt stark lönsamhet i svenska banker

2019-02-12 13:31
Foto: Imago stock/IBL

Den kombinerade nettovinsten för Sveriges tre största banker föll med 7 procent på årsbasis i fjärde kvartalet 2018 från kvartalet innan. Lönsamheten är dock fortsatt stark, skriver Moodys i en rapport. 

Kreditvärderingsföretaget konstaterar att Handelsbankens, SEB:s och Swedbanks kostnader steg, delvis på grund av ökade teknikinvesteringar där digitaliseringen är en viktig prioritering för svenska banker. 

Moodys anser att bankernas lönsamhet är stark i jämförelse med andra europeiska banker med en avkastning på eget kapital i intervallet 11,6 till 13,5 procent. 

Vidare noteras det att konkurrensen på bolånemarknaden är fortsatt intensiv. Kreditvärderingsföretaget tror att bolånemarginalerna kommer att sjunka gradvis framöver.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom