Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Moodys sänker Statoils kreditbetyg

2016-03-21 12:04
Foto: Grethe Ulgjell / Alamy/All over press

Kreditvärderingsspecialisten Moodys sänker kreditbetyget för Statoil till Aa3, från tidigare Aa2.

Bakgrunden är den svaga utvecklingen för oljepriset vilket pressar bolagets vinst och kassaflöde.

"Vårt beslut att nedgradera Statoil är primärt drivet av våra förväntningar på att oljepriset kommer att vara lägre under en längre tid. Pressade oljepriser kommer att pressa Statoils vinster och bolagets förmåga att generera operativa kassaflöden samtidigt som man genomför ett stort investeringsprogram under perioden 2016-2018", uppger analyschefen Elena Nadtotchi.

Moodys prognos bygger på ett Brentpris om 33 dollar per fat för 2016 och 38 dollar per fat 2017. När det gäller 2018 förväntas oljepriset ligga på 43 dollar per fat. Kreditvärderingsspecialisten bedömer också att Statoil kommer att justera ned sina investeringar.

Utsikterna för betyget är stabila.

Moodys inledde sin utvärdering rörande en möjlig nedgradering den 22 januari.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom