Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Morgan Stanley: Därför faller börserna

2018-10-11 11:32
Foto: imago stock/IBL

Marknaden verkar nu röra sig ifrån synen om att likviditeten lyfter alla tillgångsslag. Tappet på världens börser kan ses som en del i detta, skriver Morgan Stanley.

"Under de senaste 20 åren har den typiska relationen mellan aktier och obligationer varit att aktier stiger medan obligationsräntor rör sig nedåt (alltså att priserna på de båda tillgångsslagen stiger samtidigt), vilket följer på fallande inflationsförväntningar", skriver investmentbanken.

Det har funnits korta perioder då denna relation har störts, påpekar Morgan Stanley. Här pekas 2006/2007 samt 2013/2014 ut med påpekande att detta efterföljdes av perioder med högre volatilitet på finansmarknaderna.

"Att vi ser att förhållandet mellan kupong- och utdelningsgenererande tillgångar nu förändras (aktie- och obligationspriser faller samtidigt) indikerar att marknaden rör sig ifrån 'likviditeten lyfter allt' mot ett annat tillvägagångssätt", heter det i marknadsbrevet.

Investmentbanken för fram att huvudorsaken till den svagare riskaptiten verkar vara "stramare likviditetsförhållanden" vilket är ett normalt förhållande sent i den ekonomiska cykeln.

"Likviditetskoncentrering som leder till volatilitetsavvikelser är en sencyklisk händelse och hittills har alltid lågvolatilitetsområden återhämtat det med högre volatilitet. Gårdagens skarpa tapp på den amerikanska marknaden är en del av detta", skriver Morgan Stanley.

De stramare likviditetsförhållandena globalt har även medfört ränteuppgången i USA samt det allmänna tappet för utvecklingslandstillgångar.

"De stramare likviditetsförhållandena globalt har börjat att bita nu och träffar nu i ett nästa steg utvecklade länder vilket stänger volatilitetsgapet mellan utvecklade och utvecklingsländer", skriver Morgan Stanley som tror på ytterligare svaghet snarare än att riskaptiten återvänder.

Deutsche Bank konstaterar i ett morgonbrev att aktiemarknadens utveckling globalt nu är i fokus.

"Rörelserna är sammankopplade till den förra veckans skarpa uppgång i amerikanska obligationsräntor även om obligationsräntorna under gårdagen rörde sig ned något", skriver Deutsche Bank.

Handelsbanken noterar att S&P 500 för första gången på nästan två år handlats på minus fem dagar sträck medan volatilitetsindexet VIX på onsdagen steg kraftigt till 23 (16).

"Oro för stigande obligationsräntor och upptrappningen av handelskriget mellan USA och Kina har varit de stora orosmolnen, men nu har vissa signaler om en global konjunkturavmattning tillkommit", lägger Handelsbanken till.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom