Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Morgan Stanley: Inflationstrycket är tillbaka i Sverige

2018-01-16 11:36
Foto: Anders Good / IBL bildbyrå

Inflationen stiger i Sverige och inflationstrycket är nu tillbaka. I närtid väntas dock inflationen sjunka tillbaka och Riksbanken kommer inte att börja höja reporäntan så tidigt reporäntebanan antyder.

Det skriver Morgan Stanley i en analys av inflationen i Sverige och Norge.

"[D]det finns tydliga tecken på att inflationstrycket är tillbaka i Skandinavien", skriver banken.

För svensk del lyfter de särskilt fram att de flesta mått på kärninflation är i en uppåtgående trend och att enhetsarbetskostnaderna (ULC) stigit under de senaste kvartalen och nu blivit den viktigaste drivkraften för inflationen, efter en dämpad utveckling de senaste åren.

"Eftersom ekonomin fortsätter att växa över trend kan en stram arbetsmarknad fortsätta att bidra till högre enhetsarbetskostnader och därmed stödja kärninflationen framöver", skriver Morgan Stanley.

Trots att inflationstrenden pekar upp tror Morgan Stanley att inflationen kommer att sjunka tillbaka nu och bli lägre än Riksbankens egen prognos till följd av baseffekter i paketresor och vissa specifika prishöjningar under 2017.

Detta kommer att hålla ned pristrycket till efter sommaren, men sedan väntas inflationen åter att stiga snabbt tillbaka till målet mot slutet av 2018. Det stigande pristrycket kommer att påverka Riksbanken.

"Kanske är dessa krafter inte tillräckligt starka för att pressa inflationen klart över centralbankens mål och motivera en aggressiv åtstramning, men de antyder tydligt att centralbankerna kommer att överväga att röra sig bort från en ultraexpansiv policy, trots vissa nedåtrisker från bostadsmarknaden …", skriver Morgan Stanley.

För Riksbankens del tror de inte på någon räntehöjning så tidigt som under det tredje kvartalet i år, vilket är vad som ligger i Riksbankens egen räntebana. Morgan Stanley tror att Riksbanken kommer att guida för en "något senare" första höjning, kanske redan vid nästa räntemöte i februari. Morgan Stanleys prognos är att det kommer en första räntehöjning under det första kvartalet 2019.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom