Morgan Stanley över förväntan

2016-01-19 12:31 Affärsvärlden SIX

Investmentbanken redovisar en vinst per aktie som överstiger analytikernas förväntningar.

Morgan Stanley redovisar för fjärde kvartalet 2015 ett resultat om 0,43 dollar per aktie (-0,99) exkluderat DVA-effekter, det vill säga exklusive effekter från marknadsvärdering av egna skulder.

Väntat utfall var 0,35 dollar enligt analytikerkonsensus från Zacks Estimates.

Jämförelsekvartalets justerade resultat belastades av bland annat -2,9 miljarder dollar i juridiska kostnader relaterade till stämningar samtidigt som det lyftes av en positiv skatteeffekt om +1,4 miljarder dollar.

Intäkterna uppgick till 7,9 miljarder (7,5) justerat för DVA. Väntat var här 7,6 miljarder.

På rapporterad nivå uppgick intäkterna till 7,7 miljarder (7,8) medan resultatet per aktie var 0,39 dollar (-0,91).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Alla Tjänstebilar

ANNONS