Morgan Stanley ser ökad risk för global recession

2016-03-14 13:21 Affärsvärlden Finwire

Investmentbanken Morgan Stanleys strateger kapar nu sina prognoser för världens ledande index.

Den klassiska Wall Street-firman ser en ökad risk för global recession. Vidare har den politiska risken ökat.

Banken har tre scenarior för indexutvecklingen det kommande året - bas, bear och bull.

Enligt basscenariot för S&P 500 skall index stiga till 2.050, vilket ger en uppgång om 3 procent. Det går att jämföra med den tidigare prognosen om en uppgång till 2.175. Bear- ligger vid 1.525 (1.600) och bullscenariot vid 2.200 (2.425), skriver Marketwatch.

MSCI Europe får basen sänkt till 1.300 (1.500). Bear till 925 (1.100) och bull till 1.665 (1.720).

Tilllväxtmarknaderna förutspås ett dyster år med en nedgång om 7,1 procent. MSCI EM förväntas nämligen falla till 735 (850). Enligt bearscenariot kan index falla ned till 500 (590) och enligt bullscenariot öka till 960 (980).

Affärsvärlden Finwire

Premiumnyheter

Aktuellt inom