Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Morgan Stanley-strateg: Investerarna kommer få sänka avkastningskraven

2015-12-01 13:37

Morgan Stanleys Andrew Sheets, chef för strategi över flera tillgångsslag, ser att investerare framöver får räkna med avkastning under det normala, skriver Bloomberg.

Bakom framtidssynen ligger en tro om kollaps i mixen mellan aktier, obligationer och andra instrument som används för att nå en hög riskjusterad avkastning. Sheets ser att främst centralbanksstimulanser lett till att avkastningen varit onormalt hög de senaste 20 åren.

Framöver kommer ett ökat risktagande, genom att exempelvis öka andelen aktier, inte heller leda till en högre avkastning. Sheets ser att både lång- och kortsiktiga modeller indikerar att uppsidan i aktier är begränsad och bedömer en årlig avkastning på aktier om fem procent under den kommande tioårsperioden.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom