Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Morgan Stanleys dystra prognos - Tesla kan sjunka till 10 dollar

2019-05-21 15:12
Teslas vd och grundare Elon Musk.

Morgan Stanley sänker sin uppskattning för lägsta-scenariot "bear-case" för elbilstillverkaren Tesla till 10 dollar från tidigare 97 dollar. Aktien stängde måndagens handel på 205:36 dollar.

Morgan Stanleys dystra prognos för Tesla drivs av osäkerheter runt efterfrågan för elbilstillverkarens bilar i Kina. I värsta fall kan Tesla missa Morgan Stanleys mer positiva försäljningsscenario för Kina med runt hälften utifrån de globala handelsosäkerheter som råder, särskilt inom för Tesla känsliga teknologisegment.

"Vi anser att det föreligger förhöjd risk kring vissa avgörande teknikområden sett till möjlig statligt/regulatoriskt agerande", skriver Morgan Stanley.

Bland tänkbara bekymmer kan måndagens kinesiska presidentbesök hos en av landets främsta leverantörer av jordartsmetall bedömt vara en viktig faktor bakom sänkningen. Just jordartsmetall, där Kina står för 90 procent av det globala utbudet, är en avgörande insatsvara för biltillverkares framställning av elbilsbatterier.

Ett exportstopp av råvaran från Kina skulle kunna leda till omfattande besvär för hela fordonssektorns omställning till eldrift. Tesla kan dock anses vara mer exponerade än de globala fordonskonkurrenterna sett till att Tesla enbart tillverkar elbilar. Morgan Stanley nämner inte heller pågående fabriksbygge i Shanghai, som väntas klar för produktion i slutet av 2019.

Den aktuella prognosen från Morgan Stanley gör gällande att Tesla i ett basscenario (base case) kommer att sälja i snitt 165.000 fordon årligen i Kina från och med 2020 till och med 2024. I det svagaste scenariot (bear case) är uppskattningen 56.000 enheter och i det starkaste (bull case) är uppskattningen 254.000 enheter, skriver Morgan Stanley.

Med ett snittpris på 55.000 dollar per enhet har Tesla således en genomsnittlig exponering mot Kina till ett värde av runt 9 miljarder dollar i det neutrala caset på 165.000 fordon. Bear-scenariot innebär dock att värden på totalt 16,4 miljarder dollar går förlorade, inräknat en p/e-multipel på 15 efter skatt, vilket utslaget på aktievärdet innebär en negativ påverkan på 87 dollar.

87 dollar är samma siffra som det tidigare bear-caset sänks med, alltså från 97 till 10 dollar

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom