Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Morphic-grundare polisanmäls

2009-04-30 08:08

Bråket som skakar Morphic Technologies blir nu polissak. Bolaget polisanmäler grundarna efter anklagelser om dolda miljonutbetalningar från bolagets kassa.

Morphic Technologies grundare Peter Enå och Kurt Dahlberg lämnade i början av april alla sina uppdrag i bolaget.

- Det råder delade meningar om den strategiska utveckling som ska till för att bolagets fulla potential ska utnyttjas, var Peter Enås förklaring till avhoppet.

Nu framkommer dock nya uppgifter om bråket som skakar bolaget. Enligt Morphics styrelse och revisor har flera oriktiga utbetalningar i miljonklassen uppdagats i samband med den årliga revisionen. Enå och Dahlberg anklagas för att ha rundat styrelsen och ledningen i bolaget när miljonbetalningar gjorts till ett svenskt och ett grekiskt bolag.

"Det kan inte uteslutas att bristerna i styrelsearbetet och de ovan angivna förhållandena avseende Advent och Skyraider, kan ha medfört ekonomisk skada för bolaget. Ansvaret för eventuell skada i dessa hänseenden åvilar enligt vår bedömning främst Enå och Dahlberg. I syfte att bereda bolaget möjlighet att vidta nödvändiga ytterligare utredningar och eventuella rättsliga åtgärder, avstyrker vi därför att årsstämman beviljar Enå och Dahlberg ansvarsfrihet", skriver revisor Michael Bengtsson på Öhrlings Pricewaterhouse Coopers i sin revisionsberättelse.

"Tveksamheterna är av den art att det inte kan uteslutas att bolaget belastats med kostnader för tjänster som inte blivit utförda i motsvarande omfattning", tillägger revisorn.

Morphics kvarvarande styrelse kommer idag att lämna in en polisanmälan mot de två grundarna, meddelar bolaget.

- Morphics styrelse och ledning ser mycket allvarligt på det inträffade och ska anmäla upptäckterna till Ekobrottsmyndigheten för vidare utredning. De berörda är inte längre kvar i bolaget. Den interna kontrollen och revisionsarbetet har fungerat väl, säger bolagets vd Martin Valfridsson i ett pressmeddelande.

En omständighet som komplicerar situationen är att Peter Enå fortfarande är största ägare i Morphic. Frågan är därmed vem som tar kontrollen i styrelsen efter bolagsstämman den 27 maj.

Per Agerman

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom