Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Morphicgrundare <br></br>polisanmäler styrelsen

Morphics grundare Peter Enå och Kurt Dahlberg har till polismyndigheten i Örebro lämnat in en begäran om utredning av om falsk, alternativt obefogad, angivelse har begåtts.

Grundarna har även begärt utredning om delar av styrelsen har gjort sig skyldiga till brott mot aktiebolagslagen genom beslut som fattades vid ett styrelsemöte den 18 december 2008.

Det framgår av ett pressmeddelande från de två grundarna, mot bakgrund av bråken som brutit ut i bolaget.

Peter Enå och Kurt Dahlberg säger sig ha anledning att tro att några ägares starka agerande för en utförsäljning av vindkraftssidan är föranledd av dessa ägares ekonomiska situation, snarare än av vad som är bäst för Morphic.

Morphics nuvarande styrelse meddelade den 30 april att den polisanmält Peter Enå och Kurt Dahlberg.

"Vi har alltsedan dess försökt att få veta på vilken grund som vi skulle vara misstänkta för brott, men har inte fått några svar. Vi vet inte ens med någon säkerhet om anmälan verkligen har lämnats in", står det i fredagens pressmeddelande.

Vidare ifrågasätter grundarna den aviserade nyemissionen.

"Emissionsbeslutet har tagits i strid med såväl senaste årsstämmans beslut som aktiebolagslagen och vi har därför begärt att det skall ogiltigförklaras", heter det i pressmeddelandet.

Vidare har grundarna, genom ombud, tillskrivit Morphics revisor och begärt ett klarläggande från denne av vad som enligt hans mening skulle kunna utgöra brott, eftersom det inte går att utläsa av lydelsen i revisionsberättelsen.

Affärsvärlden Redaktionen

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom