Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Morphics blåsning - så <br></br> gick 4 miljarder upp i rök

2009-09-04 11:49

Vindkraftsbolaget Morphic var börsens kelgris och värt över 4 miljarder. I dag är visionerna och pengarna bortblåsta. Detta är den okända historien om två entreprenörer som förledde aktiemarknaden och själva sålde aktier för tiotals miljoner.

Det blåste rejält i Karlskoga den 27 maj i år när hundratalet aktieägare i Morphic samlades till stämma. Men det var inget i jämförelse med den storm som rasade inne i Folkets hus mellan bolagets grundare och de nya aktieägare som hade tagit över kontrollen.

Framme på podiet, vid bord som såg ut att komma från någon skolbespisning, satt bolagets vd Martin Valfridsson och ordförande Peter Ekenger.

De hade en lång dag framför sig och hade kallat in en av landets mest rutinerade personer när det gäller stökiga stämmor, advokat Claes Beyer, för att leda stämman. Styrelsen hade polisanmält grundarna för ekonomiska oegentligheter och dessa hade svarat med en motanmälan för maktmissbruk.

Peter Ekenger pressades flera gånger att försvara beslut som hade fattats under hösten. Men ordföranden gled undan och skickade fram bolagets ir-ansvarige, Johannes Falk, att svara på kritiska frågor. Taktiken lyckades ända till dess att frågeställarna avslutade med orden "det är styrelsen som tillfrågas, inte Johannes Falk".

Ett par timmar in på stämman fick Peter Ekenger försvara att Morphic försökte sälja det norska dotterbolaget Scanwind som hade köpts året före. Kärnan i det långa resonemang som följde var att Scanwind köptes för att Morphic skulle bli ledande på vindkraftsmarknaden.

Från början var det dock klart att Morphic inte skulle ha råd att driva projektet ensamt. Avsikten var hela tiden att hitta en partner eller sälja bolaget vidare, hävdade Ekenger.

Det var tydligt att Ekenger inte kände sig bekväm där han satt med allas blickar riktade mot sig. Medan han talade höll han händerna på knäna och vaggade fram och tillbaka med överkroppen. Varje gång han böjde sig fram åkte byxbenen ner. Och varje gång han gungade tillbaka drogs byxbenen upp en bit och avslöjade hans vita smalben för publiken.

- Lögn! replikerade Peter Enå, den ene av Morphics båda grundare, Ekengers företrädare på ordförandeposten och en ledargestalt i motståndarlägret. Självklart hade man varit medveten om att Morphic behövde lösa finansieringen och att det också varit en mycket stor emission på gång, men denna hade stoppats av finanskrisen.

Peter Ekenger tittade inte på Peter Enå utan upprepade sitt svar i andra ordalag. Han undvek att titta på någon över huvud taget när han talade. Särskilt metodiskt undvek han under hela stämman att möta blickarna från Peter Enå och Kurt Dahlberg, Morphics andre grundare, som bägge satt långt fram i lokalen på högra sidan.

Stundtals sökte sig dock blicken till hörsalens motsatta sida där han sökte stöd ifrån de nya huvudägarna.

En vilt främmande som klev in på stämman utan att känna till bolaget eller dess historia skulle lätt ha fått för sig att här hade ett övergrepp begåtts där bolagets skapare på tvivelaktiga grunder hade fråntagits makten över sitt livsverk. Men så enkelt var det inte. Verkligen inte.

***

Entreprenören

Kurt Dahlberg är född 1943 och var på 1970-talet chef inom Bofors utvecklingsavdelning där han arbetade med luftvärnssystem. Han ansågs vara en idérik teknikutvecklare men hade rykte om sig att vara egensinnig. Enligt uppgift till Affärsvärlden startade han flera utvecklingsprojekt som inte var sanktionerade från högre ort och han tog ibland kontakt med andra företag i Bofors namn utan de egna chefernas vetskap, något som skapade irritation.

Bofors var under 1980-talet ett hårt pressat företag. Flera uppmärksammade mut- och smugglingsskandaler skakade bolaget. Lönsamheten vek också och 1990 genomfördes ett stort åtgärdsprogram där många fick avgångsvederlag och erbjudande om förtidspension. Dahlberg fick en årslön och började ett nytt kapitel i sitt liv. Han startade eget.

Under sina resor på 1980-talet träffade Kurt Dahlberg barndomsvännen Lennart Lindell. Lindell hade kommit på en metod att kapa ämnen som gav extremt fina snittytor och startat ett bolag i USA, LMC. Dahlberg ville utveckla metoden för den svenska marknaden och tecknade 1993 ett sekretessavtal med Lindell som därefter överlämnade kunskaper och konstruktioner kring den nya metoden. Dahlberg startade företaget Impactor och utvecklade egna maskiner. Dahlberg lyckades emellertid inte få verksamheten att gå runt och Impactor gick i konkurs.

Tillsammans med de tidigare kollegorna Kurt Kallin och Roland Åhs från Bofors startade Dahlberg i stället ett nytt företag - Hydropulsor. Kallin och Åhs var väl medvetna om Dahlbergs konflikt med LMC och dess patent. Hydropulsor valde därför en annan teknik för att skapa snittytorna, en metod som byggde på datorstyrd hydraulik. Väl medvetna om Kurt Dahlbergs egensinnighet var grundarna också noga med att skriva ett inbördes aktieägaravtal som bland annat förhindrade konkurrerande verksamhet. I avtalet, som Affärsvärlden har tillgång till, ingick även att alla konstruktioner, ritningar, patent och annat som grundarna hade sedan tidigare skulle tillfalla det nya bolaget.

- Vi började med stor entusiasm. Vi ville bygga ett företag som kunde växa och ersätta en del av de jobb som försvann när Bofors drog ner, berättar en tidigare medarbetare.

- Men det dröjde inte länge förrän Kurt Dahlberg började gå sina egna vägar. Vi tog inte ut mycket i lön. Vi tyckte synd om Kurt som hade så dåligt med pengar efter konkursen, så han fick mycket mer i lön än vi andra. Men utan att fråga oss andra flyttade han över leasingavtalet på sin stora BMW från konkursade Impactor till Hydropulsor."

Redan på Bofors hade Kurt Dahlbergs styrkor och svagheter som ledare visat sig. Han beskrivs som snabb och receptiv när det gäller tekniska innovationer och han ser möjligheterna att skapa kommersiella produkter. Eftersom han dessutom är en duktig ingenjör har han en förmåga att få fram hyggligt fungerande system. Men någonstans där har han en tendens att tappa intresset, enligt Affärsvärldens källor. Sporrad av någon sorts rastlös nyfikenhet fortsätter han gärna till nästa projekt, innan det finns lönsamhet i det första.

Hydropulsor fick en snabb start och sålde två maskiner till SKF för totalt 10 miljoner kronor. På SKF träffade Kurt Dahlberg för första gången en ung, framåt och begåvad Peter Heidlund som han med tiden skulle bilda radarpar med och som senare skulle byta efternamn till Enå. För SKF skulle Hydropulsor utveckla metoder för att forma och pulverkompaktera ämnen (det som senare skulle bli Morphics paradgren).

Men internt på Hydropulsor blev bråken allt värre. Kurt Dahlbergs bror hade ett företag som hette Contreco och som levererade styrsystem till Hydropulsor. Hydropulsors vd Kurt Kallin krävde att åtminstone någon annan underleverantör än Contreco skulle få offerera. Enligt Affärsvärldens källor blev Kurt Dahlberg rasande och han hotade hoppa av företaget om han inte fick sin vilja igenom.

Utan de andra parternas vetskap startade Kurt Dahlberg så 1997, tillsammans med sin bror och sin son, ett nytt företag, Exodyn, som införlivade Contreco. Hydropulsors övriga delägare blev mycket upprörda över att Dahlberg startade en konkurrent eftersom de ansåg att det stod i strid med aktieägaravtalet. Men det skulle bli värre.

- Jag minns fortfarande den dagen då han kom in på kontoret och sade att SKF inte längre ville diskutera projektet med oss på Hydropulsor utan att de, via Peter Heidlund på SKF, endast ville ha direktkontakt med Kurt Dahlberg och Exodyn i stället för med Hydropulsor, berättar dåvarande vd:n Kurt Kallin.

Hydropulsor valde ändå att tassa försiktigt fram med den viktiga kunden och lät Dahlberg ensam förvalta kontakterna med SKF vad gällde styrsystem.

Hydropulsor drabbades på grund av de många projekten av en likviditetskris och fick en ny ägare. Men de interna kontroverserna fortsatte och i juli 1998 lämnade Kurt Dahlberg sin anställning på Hydropulsor för att lägga sin energi på Exodyn.

Upprördheten var stor på Hydropulsor den 3 februari 2000. Den dagen publicerades en artikel i Karlskoga-Kuriren där Kurt Dahlberg intervjuades tillsammans med nye kompanjonen Peter Enå (som då fortfarande hette Heidlund). De berättade om sitt nya bolag Morphic, med en affärsidé som i stor utsträckning var identisk med Hydropulsors.

Hydropulsor stämde Morphics grundare för patentintrång samt brott mot konkurrens- och sekretessavtal. Men innan tvisten ledde till förhandling i Karlskoga tingsrätt drabbades Hydropulsor återigen av ekonomiska svårigheter. Ett nätverk kring Högskolan i Borlänge räddade företaget.

På en stormig bolagsstämma i Bofors samlingssal i augusti 2002 valdes en ny styrelse till Hydropulsor. Till ny ordförande valdes professor Yngve Bergström. Och till företagsledningens förvåning valdes - tata! - Kurt Dahlberg och Peter Enå in av en aktiemajoritet. Och för att bilägga alla tvister mellan Hydropulsor och Exodyn/Morphic satte den nya styrelsen in Kurt Dahlberg som vd.

- Det stämmer att det var ett krav från vår sida som nya finansiärer att Hydropulsor och Morphic skulle slås samman. Kurt Dahlberg och Peter Enå hade även som krav att Kurt skulle bli vd i Hydropulsor för att man därigenom smidigt skulle lösa alla konfikter mellan bolagen, berättar professor Yngve Bergström för Affärsvärlden i dag.

- Jag tyckte man skulle vara aktsam om Kurt. Jag har mycket stor respekt för honom som idéspruta och uppfinnare. Det kan lätt bli bråk kring honom för han har en mycket stark vilja. Min erfarenhet är i alla fall att det är när man slänger ut de idérika initiativtagarna, då brukar det gå riktigt åt h-e, fortsätter Yngve Bergström.

De som förlorade kampen är fortfarande bittra.

- Innan de lämnade Hydropulsor tillskansade de sig all kunskap om Hydropulsors teknik, affärsplaner och kundlistor och drog i Hydropulsors namn tillbaka stämningen mot Exodyn, hävdar Kurt Kallin.

- Jag uppfattade Kurt som en man med lika hög integritet som Ingvar Bratt (mannen som avslöjade olaglig vapenexport till Dubai och Bahrain reds. anm.) på den tiden han jobbade på Bofors. Men Boforsaffären tog oss alla hårt. Boforsaffären, men framför allt Kurts konkurs i Impactor tog honom hårt. Jag tror det förändrade honom", säger en tidigare medarbetare och tillägger:

- Men jag har svårt att förlika mig. Konkursen knäckte hans ekonomi, gjorde honom utfattig. Det var strongt av honom att resa sig. Jag missunnar honom inte. Men han har fått mig att ändra min syn på människan.

Varken Kurt Dahlberg eller Peter Enå har velat låta sig intervjuas av Affärsvärlden. De har dock accepterat att läsa artikeln före publicering. Kurt Dahlbergs version av utvecklingen skiljer sig markant ifrån de andra huvudägarnas i Hydropulsor. I ett långt mejl hävdar han att problemen inom bolaget berodde på dåliga beslut fattade av den övriga ledningen och att Morphic inte startades i konkurrens med Hydropulsor utan med en helt annan teknik. Dahlberg och Enå hävdar också att de inte tog med sig någon teknik från Hydropulsor.

***

Bruden kläs upp

Namnet Morphic kommer från grekiskans ord för förvandling, "morphos". Ett passande, namn skulle det visa sig. I februari 2000 upprättade Morphic sitt första prospekt. Bolaget sökte ett kapital på 3-5 miljoner kronor. Morphic var nu det fjärde företaget med svensk koppling som försökte kommersialisera den "adiabatiska" metoden att skapa jämna snittytor. Men trots att de tre tidigare endera hade gått i konkurs eller haft begränsad framgång, så drog grundarna upp stora - för att inte säga orealistiska - planer för Morphic. "Verksamheten förväntas att nå en omsättning på cirka 100 miljoner kronor inom tre år", står det i det första prospektet.

Diagrammet ovan, "Prospekt 1", visar företagets förväntade och verkliga försäljning för de första åren. De 100 miljoner kronor i försäljning som målades upp i prospektet blev i själva verket 9,6 miljoner kronor. Därefter sjönk försäljningen till 2,6 miljoner.

Nyemission nummer två, "Prospekt 2", annonserades redan i november samma år och hanterades av Thenberg & Kinde Fondkommission. I Stockholm arrangerade Morphics pr-byrå Hallvarsson & Halvarsson en mottagning för aktieinvesterare på en kampsportklubb.

- Mötet var i en källarlokal. Medlemmarna i klubben stod och sparkade på varandra för att träna sig i att stå ut med smärta. Det skulle symbolisera Morphics slagmaskin på något vis. Men det var rätt obehagligt att äta samtidigt som folk stod och sparkade varandra på kulorna, minns en av gästerna.

I de finansiella målen skruvades förväntningarna på försäljningen ner från 100 miljoner kronor 2002/2003 till 33 miljoner kronor. Facit blev 1,55 miljoner kronor.

Därefter har nyemissionerna och försäljningsmålen - ständigt lika överoptimistiska - avlöst varandra. Liksom företagsköpen. Morphic skulle inte enbart vara en underleverantör i verkstadsindustrin utan arbeta sig uppåt i värdekedjan. Redan när Kurt Dahlberg var verksam i Hydropulsor startade detta bolag utveckling riktad mot hybridbilsområdet. Dahlberg följde upp dessa idéer inom Morphic och med skärtekniken kunde bolaget producera bränslecellsplattor billigare än med traditionella metoder.

Men Dahlberg och Enå hade större planer. De insåg att energiområdet skulle vara ett hett teknikområde under överskådlig tid. Varför inte komplettera utvecklingen av bränsleceller med vindkraft så att man kunde skapa kompletta, oberoende energisystem som både producerade och lagrade energi?

Ett bolag som låg nära till hands var Aerodyn, som ägdes av Dan Borgström, entusiastisk flygare och utvecklare. Aerodyn levererade detaljer till flygindustrin men fick allt fler uppdrag åt vindkraftsbolag. Aerodyn hade en agentur för finska Winwind på vissa marknader. Företaget köptes och det blev basen för Morphics expansion inom detta nya, heta område.

Som finansiellt mål för 2005/06 angavs att bolaget skulle nå lönsamhet och en omsättning på 150 miljoner kronor. Facit blev en omsättning på 39 miljoner och en förlust på nära 25 miljoner. Dessutom angavs att verksamheten skulle tiofaldigas och omsätta 1 500 miljoner efter tre år. Nu kan vi konstatera att omsättningen för 2007/2008 stannade på knappt 357 miljoner.

I prospekten kommer också ett nytt element in. Vid sidan av den finansiella målsättningen på 150 miljoner finns antaganden om hur marknaden för cellbränslen ska utvecklas liksom över Morphics potentiella marknadsandel. För en analytiskt lagd investerare är det nästan omöjligt att avstå från att göra egna beräkningar utifrån materialet eftersom alla ingångsvärden för en kalkyl anges.

Morphic räknar med att kunna nå 50 procents marknadsandel på flödesplattor år 2012. De av Morphic levererade delarna till bränslecellssystemen anges till 10-30 procent av kostnaden för ett komplett bränslecellssystem. I en illustration med "US Department of Energy" som källa anges att den totala bränslecellsmarknaden beräknas uppgå till 325 miljarder kronor 2011.

Halva totalmarknaden som är 10-30 procent av 325 miljarder antyder att Morphic skulle omsätta mellan 16 och 49 miljarder kronor år 2012.

Och 2007 var det dags att ta in mer pengar med lika skamlöst optimistiska resonemang om bolagets möjligheter. Investerarna bjuds på ett resonemang om hur marknaden kommer att bli ännu längre fram i tiden, år 2025. Då ska den uppgå till 17 775 miljarder kronor och den som räknar baklänges kommer fram till att Morphic då kan omsätta 450 miljarder kronor.

Enå hävdar i ett mejl till Affärsvärlden att det bara är hälften av denna marknad som är målgrupp för Morphics teknologi. Det skulle då innebära en möjlig omsättning på 225 miljarder kronor. Den som vill ha perspektiv kan till exempel jämföra med Ericsson vars omsättning uppgick till 208 miljarder förra året.

Även för vindkraftsmarknaden använder sig Morphic av en beskrivning av möjligheterna som lätt kan få investerarnas förhoppningar att skena i väg. Den svenska vindkraftsmarknaden bedöms stå inför sitt genombrott och förväntas under de kommande tio åren uppgå till minst 50 miljarder kronor. Eftersom Morphic på andra ställen säger sig ha som mål att nå en marknadsandel på 20 procent av marknaden för turbiner över 2,5 megawatt, är det frestande och enkelt att räkna sig fram till att Morphics mål är en omsättning på 5-10 miljarder från dessa.

Samtidigt som Morphic blir allt otydligare om de kortsiktiga målen i årsredovisningar och prospekt, presenteras allt fler långsiktiga mål. Därmed skjuts bevisbördan längre fram i tiden. Morphic tillhandahåller, som framgått, också en snitslad bana för aktieinvesterare och analytiker som vill räkna fram sina egna prognoser. Och det fungerar utmärkt.

***

Pumpa och dumpa

Den 7 februari 2007 släppte Swedbanks analytiker John Helgesson en analys av Morphic som fick stor uppmärksamhet. Morphic var redan en favoritaktie bland spekulanter på börsen, aktien stod i 25 kronor efter att ha dubblats på ett år. Men enligt Helgesson var ett rimligt värde 45 kronor. Han baserar värderingen på att omsättningen borde kunna växa från den nuvarande nivån på 100 miljoner kronor till 5,2 miljarder kronor år 2015. Då har han ändå gjort betydligt mer modesta antaganden än bolagets självt. (ABG:s analytiker Tobias Ottosson toppar senare med en riktkurs på 60 kronor.)

Månaden efter Swedbanks analys steg aktiekursen 20 procent till ett all-time-high på 30 kronor. Det lilla bolaget som startades sju år tidigare var nu värt 4 miljarder kronor. Men på den rundresa som Morphics ledning gjorde bland investerare i Norden våren 2007 möttes man av förvånansvärt hårda frågor i Danmark. Vestas Vind var den stora tillväxtstjärnan på Köpenhamnsbörsen och danskarna var väl pålästa. Det som investerarna naglade sig fast vid var hur Morphic finansierade utbyggnaden av nya vindkraftverk.

Vestas Vind hade i många år lidit av att de hela tiden måste reservera medel för garantier till de vindkraftverk firman byggde. Så gjorde inte Morphic. Bolaget saknade helt enkelt medel till det. Svaret var i stället att Morphic var en underleverantör till Winwind. Men danskarna hade koll på Vestas konkurrenter och visste att Winwind ägdes av det indiska venturebolaget Sterling Infotech Group. Väldigt små medel var reserverade för garantier även i Winwind, påpekade danskarna. Dessutom ägde ju Morphic egentligen inte vindkraftsprodukterna själva utan var återförsäljare. Danskarna hade upptäckt Morphics akilleshäl och inga danska pengar investerades. Men väl svenska.

Swedbanks analys bidrog till att bland andra bankens eget fondbolag Robur gick in som ny ägare i Morphic. En annan stor köpare var statliga Östersjöstiftelsen. Men de klev på ett sjunkande skepp. Samtidigt fanns det andra som hade sålt.

När kursen sköt i höjden växlade grundarna ner sina aktieinnehav. Affärsvärlden har inte haft tillgång till transaktionerna, men Kurt Dahlbergs och Peter Enås deklarerade kapitalinkomster (se diagram intill) under dessa år ger en bild av att de inte lämnar Morphic helt lottlösa.

Dahlberg har deklarerat kapitalinkomster på sammanlagt 24,5 miljoner kronor för åren 2000 till 2008. För någon månad sedan sålde han även A-aktier till Mariegårdens Kåre Gilstring och fick in ytterligare 2,2 miljoner kronor. Och Peter Enås kapitalinkomster uppgår till 19,7 miljoner kronor under samma period, med tyngdpunkt på de tre senaste åren.

Dahlberg och Enå uppger i ett mejl att alla vinster de erhållit från aktieförsäljningarna har gått tillbaka till bolaget i dess nyemissioner.

***

Uppror

I mars förra året fick Swedbank - vem annars? - uppdraget att göra emissionsprospektet för Morphics notering på finbörsen OMX i Stockholm. Prognosen var alltjämt att bolaget skulle nå lönsamhet och en omsättning på 2 miljarder 2008/09. Men i detta prospekt skruvades ambitionen upp ytterligare ett steg, trots alla tidigare prognosmissar. Bolaget "strävar" efter att nå en omsättning på 10 miljarder kronor 2012, hette det.

Detta nya omsättningsmål föregicks dock av en hel del inre stridigheter. Den normala arbetsordningen i de flesta bolag är att företagsledningen arbetar fram en affärsplan med budget och föreslår målsättningar för styrelsen, som denna sedan fastställer. Men i Morphic var det styrelsen som satte upp målen.

Under våren och sommaren 2008 hoppade en strid ström av personer av från bolaget styrelse. I september lämnade även finanschefen sin tjänst. Bakom avhoppen låg Enås och Dahlbergs sätt att toppstyra styrelsen och bolaget, enligt uppgifter till Affärsvärlden. Diskussionerna om försäljningsmålet på 10 miljarder uppges ha varit en utlösande faktor.

Vd:n Jonas Eklind ville inte ställa sig bakom målen och tillsammans med flera andra i koncernledningen begärde han ett möte med ordföranden Peter Enå för att förklara att företaget var på väg åt helt fel håll och att man måste skära i kostnaderna. Mötet skulle ske klockan nio på morgonen den 28 oktober. Men klockan åtta samma morgon kallades Eklind in till Peter Enå och fick sparken. Därför blev det inget möte med ledningen den dagen. Till ny vd utsågs dotterbolagschefen Martin Valfridsson.

Men till sist började verkligheten hinna i kapp bolaget - och aktien. I höstas gjordes ytterligare en nyemssion riktad till befintliga aktieägare. Men där hade det tidigare målet om 2 miljarder i omsättning 2008/2009 ersatts med en skrivning om att bolaget skulle nå lönsamhet.

Morphic har satsat stort på att få tillstånd för något som kallas Vindpark Vänern. Men när projektet försenades tog pengarna ännu en gång slut i bolaget. En stor del av de likvida medlen låstes in i form av garantier till vindkraftsbolaget och kunde inte röras. Det blev uppenbart att Morphic hade en alldeles för liten kapitalbas för att bygga vindkraftverk.

I ledningen var man medveten om detta och intensifierade försöken att hitta samarbetspartner inom området. En ännu större emission än de tidigare förbereddes också. Men den akuta finanskris som följde på Lehman Brothers fall omöjliggjorde en sådan. I stället splittrades styrelsen än mer och arbetet lamslogs i praktiken när ordföranden Peter Enå och styrelseledamoten Kurt Dahlberg, trots den akuta krisen, ville göra ytterligare ett förvärv. Denna gång av det grekiska bolaget Advent.

I höstas började man därför i en sluten krets av större aktieägare och kvarvarande ledning diskutera hur man skulle få bort duon Dahlberg/Enå från bolaget. Uppfattningen var att de inte arbetade för bolaget och aktieägarna, utan för sitt eget bästa och att de bröt mot börsreglerna.

Under vintern började också bolagets revisor, efter tips från en medarbetare i bolaget, gräva ner sig i verksamheten. Han kommer fram till att Peter Enå och Kurt Dahlberg helt leder företagets operationella drift och att de har förhandlat fram ett flertal klandervärda avtal i Morphics namn.

Revisorn förklarar i ett möte med Peter Enå att det är bäst att han lämnar ordförandeskapet och bolaget - annars kommer revisorn att se till att han tvingas bort. Och i april 2009 lämnade både Kurt Dahlberg och Peter Enå styrelsen. Den 30 april lämnade revisorn över en oren revisionsberättelse till bolaget, och den sittande styrelsen beslöt, på revisorns uppmaning, att polisanmäla Enå och Dahlberg.

- Min uppfattning är att Enå och Dahlberg helt saknar företagsekonomiskt tänkande. De drev Morphic som ett familjeföretag och var genom sin toppstyrning på god väg att driva bolaget i konkurs. De gjorde sig dessutom av av med alla som satte sig i opposition. Jag har varit med länge och tagit fem-sex bolag till börsen. Men jag har aldrig varit med om något liknande, säger Kåre Gilstring, ordförande i Morpics valberedning, it-entreprenör och ägare till Morphics nuvarande huvudägare Mariegården.

Enå och Dahlberg hävdar i ett mejl att den ovanstående historieskrivningen inte är korrekt. "Under sommaren 2008 uppdagades allvarliga brister inom koncernledningen, speciellt inom Morphic Systems. Utan snabbt och resolut ingripande av Peter Enå, med stöd av Kurt Dahlberg, hade Morphic inte överlevt", skriver de bland annat.

Att styrelsen splittrades under senhösten 2008 "berodde på att Kåre Gilstring, i samförstånd med kollaboratörer i koncernledningen, började sprida ett rykte om att Morphic går i konkurs om inte övriga huvudägare och revisor går ihop och manövrerar ut grundarna", skriver duon vidare.

***

Epilog

I pausen på stämman den 27 maj samlades åhörarna runt de vattenkannor med is som ställts ut i foajén. Det var den enda förtäring som bjöds under de dryga sex timmar som stämman pågick. Många samlades runt Kurt Dahlberg och Peter Enå. När Affärsvärldens utsände presenterade sig lyste Kurt Dahlberg upp i ett avväpnande leende.

- Ja, ja. Hej, hej, sade han och utlovade en pratstund på telefon efteråt.

Peter Enå var oklanderligt klädd och verkade full av stridslust.

- Vi får tala sen. Vi är bara halvvägs än. Det är mycket kvar, sa han.

Stämman rullade vidare och när frågan om val till ny styrelse skulle avhandlas reste sig till sist Kurt Dahlberg och gick fram till talarstolen. Dittills hade han inte sagt mer är nödvändigt. Valberedningen hade ett förslag och Enå och Dahlberg ett alternativ.

Vid valet av styrelse ropade stämman ja till Dahlbergs och Enås föreslag, men stämmans ordförande Claes Beyer fann ändå att valberedningens förslag har bifallits.

- Votering, ropade någon.

- Votering begärd, ja, jag kunde just tänka mig det, sade ordföranden. Den gick i linje med valberedningens förslag.

Den långa stämmans kanske mest dramatiska ögonblick var när frågan om styrelsens ansvarsfrihet kom upp. Efter en noggrant genomförd omröstning kommer stämman fram till att ansvarsfrihet ska ges till styrelsen. Men Kurt Dahlberg och Peter Enå nekas ansvarsfrihet. Därmed kan bolaget Morphic fortsätta driva rättssak mot grundarna.

Totalt har drygt 1,3 miljarder tagits in i Morphic i form av nytt kapital, exklusive emissionskostnader. Som mest var börsvärdet cirka 4 miljarder kronor. Idag är värdet drygt 400 miljoner.

Fotnot: Den 12 augusti sålde Morphics nya ledning norska Scan Wind till GE Energy för 130 miljoner kronor. Affären gav en reaförlust på 135 miljoner.

Anders Elgemyr

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom