Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Mörtstedt säljer för 5 miljarder

2008-09-01 11:46

Sten Mörtstedt drar ner belåningen. Hittills i år har den svenske miljardärens CLS Holding sålt en tredjedel av sina fastigheter, vilket gett över 5 miljarder kronor.

Londonsvensken Sten Mörtstedt väljer att ta höjd inför en försämrad brittisk ekonomi. Halvårsrapporten för hans börsnoterade fastighetsbolag CLS Holding visar att en stor del av fastigheterna sålts. Samtidigt har skuldbördan minskats från 799 miljoner till 593 miljoner pund sedan årsskiftet.

- Vi har nu i stort sett genomfört vår strategi att sälja utvalda fastigheter för att göra det möjligt för koncernen att vara välpositionerad för dra fördel av köpmöjligheter när de uppstår framöver, skriver CLS Holding i halvårsrapporten, som släpptes i fredags.

Fram till och med den 21 augusti hade CLS sålt en tredjedel av sin fastighetsportfölj för över 400 miljoner pund, framgår det av rapporten. Men försäljningarna har fortsatt. I förra veckan sålde CLS två fastigheter i London för totalt 8 miljoner pund. I ett pressmeddelande då sade Sten Mörtstedt, som är styrelseordförande för CLS:

- Vi är väldigt glada att ha sålt dessa fastigheter i den rådande marknaden, speciellt då uppskattningsvis 50 procent av ytan kommer att vara vaktant i december 2008.

Samtidigt som skulderna minskat har de likvida medlen ökat från 122 miljoner till 177 miljoner pund. De stärkta finanserna ska utnyttjas genom dels ett återköpsprogram, omfattande 4 procent av aktierna, dels genom att ta till vara på nya förvärvsmöjligheter.

CLS Holdings har snart varit noterade på London-börsen i femton år.Under de senaste åren har aktien först rusat i höjden, för att därefter falla kraftigt under fjolåret. I år har dock kursen stabiliserats.

Carl Gustafsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom