Mr Green: Intäkterna ska upp 20 procent

2016-11-29 08:45 Direkt Affärsvärlden
Mr Green. Foto: Pressbild

Spelbolaget Mr Green, som snart ska noteras på Stockholmsbörsens huvudlista, offentliggör nya finansiella mål inför bytet av marknadsplats.

Bolaget vill på medellång sikt (två till tre år) nå en årlig genomsnittlig tillväxt om 20 procent. På lång sikt är bolagets mål att uppnå en årlig organisk tillväxt överstigande onlinespelmarknaden.

Mr Greens mål på medellång sikt (två till tre år) gällande ebitda-marginalen är 20 procent.

På lång sikt är bolagets mål att uppnå en EBITDA-marginal om 15 procent med antagandet om att 100 procent av intäkterna genereras på lokalt reglerade marknader med spelskatter.

Mr Green har som mål även att utdelning ska utbetalas och/eller att återköp av aktier ska genomföras av upp till 50 procent av koncernens fria kassaflöde, under förutsättning att inte pengarna behövs för att till exempel "uppfylla bolagets strategi".

Mr Green har tidigare sagt att bolaget ska växa snabbare än marknaden, men inte haft några uttalade finansiella mål.

Under de första nio månaderna 2016 steg koncernens intäkter med 11,5 procent till 660 miljoner kronor. Ebitda-marginalen, före engångsposter, uppgick samtidigt 9,0 procent.

Under 2015 steg koncernens intäkter med 20,3 procent till 793 miljoner kronor samtidigt ebitda-marginalen, före engångsposter, då var 17,3 procent.

Mr Green skriver i pressmeddelandet även att bolaget identifierat ett antal länder för fortsatt expansion och uppger sig ha en utarbetat process och strategi för att etablera sig på flera marknader under kommande år.

"Bolaget utvärderar kontinuerligt möjligheter att etablera sig på nya marknader, i första hand på marknader som är eller förväntas bli reglerade lokalt. Historiskt har den geografiska expansionen i huvudsak skett genom organisk tillväxt, finansierat med egna genererade medel. Mr Green har även för avsikt att etablera sig på nya marknader genom förvärv", heter det.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom