Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

MTG något bättre än väntat - utdelning i Nent

2019-02-05 07:38
Foto: Henrik Montgomery/TT

Mediakoncernen MTG redovisar en omsättning något under förväntningarna under fjärde kvartalet.

Resultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten. Styrelsen i MTG föreslår att ingen utdelning görs men Nents styrelse föreslår att 6,50 kronor per aktie delas ut under förutsätting att uppdelningen genomförs. 

Omsättningen uppgick till 5 375 miljoner kronor (5 307), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 454.


Rörelseresultatet blev 596 miljoner kronor (161), väntat rörelseresultat var 550. Rörelsemarginalen var 11,1 procent (3,0). 

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 568 miljoner kronor (478), väntat var 550, med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 10,6 procent (9,0). 

Resultatet före skatt var 583 miljoner kronor (144), analytikerkonsensus 535. 

Resultatet efter skatt blev 472 miljoner kronor (65), analytikerkonsensus 383. 

Resultat per aktie hamnade på 6,63 kronor (0,57). 

MTG föreslår 0 kronor i utdelning (12,5), väntat 12,75.
 

MTG, Mkr Q4-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2017
Nettoomsättning 5 375 5 454 -1,4% 5 307
Rörelseresultat 596 550 8,4% 161
Rörelsemarginal 11,1% 10,1%   3,0%
Rörelseresultat, ex eo 568 550 3,3% 478
Rörelsemarginal, ex eo 10,6% 10,1%   9,0%
Resultat före skatt 583 535 9,0% 144
Nettoresultat 472 383 23,2% 65
Resultat per aktie, kronor 6,63     0,57
Utdelning per aktie, kronor 0 12,75   12,5

Konsensusdata från Factset

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom