Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

MTG ökar i e-sport - skriver ned tv-tjänst

2018-10-01 07:51
Foto: Henrik Montgomery/TT

MTG har ökat sitt ägande i esports-bolaget Turtle, känt under ESL, med 8,4 procentenheter till 82,5 procent för cirka 152 miljoner kronor i kontanter.

MTG har köpt aktierna av bolagets grundare och delar av dess ledande befattningshavare. Som en del av transaktionen har tidigare sälj- och köpoptioner för minoritetsägarna, vilka löpte till 2019, ersatts med en ny säljoption. Det nya avtalet ger minoritetsägarna rätten att sälja sina återstående aktier till MTG från och med juli 2022.

Minoritetsägarna har även rätt till en tilläggsköpeskilling för de aktier som nu säljs i det fall MTG avyttrar merparten av sina aktier i Turtle till en högre värdering än den som ligger till grund för denna transaktion.

Den återstående skulden för optionen och tilläggsköpeskillingen värderas till 324 miljoner kronor baserat på villkoren i avtalet.

Transaktionen medför en icke kassapåverkande positiv omräkningseffekt om 176 miljoner kronor, vilken kommer att rapporteras under jämförelsestörande poster i MTG:s kvartalsrapport för det tredje kvartalet.

MTG kommer även att rapportera en icke kassapåverkande kostnad hänförlig till Zoomin.TV om 169 miljoner kronor under jämförelsestörande poster i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet.

Kostnaden hänför sig till nedskrivning av tillgångar efter en omfattande genomgång av verksamhetens balansräkning som genomförts efter MTG:s köp av bolagets samtliga aktier i maj.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom