Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

MTG sänker tillväxtmål

2019-07-22 08:40
Jørgen Madsen, vd för MTG. Foto: MTG

MTG gjorde ett ebitda-resultat på 71 miljoner kronor andra kvartalet.

MTG, som har knoppat av sin tv-verksamhet och som numera är fokuserat på e-sport och gaming, redovisar ett justerat ebitda-resultat på 71 miljoner kronor i det andra kvartalet 2019 (-26).

I ovanstående resultat inkluderas justeringar för jämförelsestörande poster på 4 miljoner kronor (23), justeringar för långsiktiga incitamentsprogram på 23 miljoner kronor (11) och transaktionskostnader på 4 miljoner kronor (6).

Försäljningen i kvartalet uppgick till 1.117 miljoner kronor(1.004). Den organiskt tillväxten var 7 procent under kvartalet. Rapporterat ebitda var 39 miljoner kronor, varav 13 miljoner på grund av IFRS 16-effekt.

MTG sänker samtidigt sin tillväxtambition för helåret 2019 samtidigt som ambitionen om marginalen kvarstår.

Tillväxtambitionen är nu en organisk försäljningsökning mellan 8-12 procent. Den tidigare ambitionen var en organisk tillväxt kring 15 procent. "Gruppens ambition för helåret 2019 har justerats för att bättre reflektera en långsammare utveckling och intäktsgenerering för media rättigheter inom esport", heter det i rapporten.

Bolaget räknar fortfarande med en ensiffrig justerad ebitda-marginal i mittenspannet, efter MTG:s centrala kostnader och exklusive påverkan från IFRS 16.

"Koncernens försäljningsutveckling för 2019 förväntas reflektera en förbättrad kommersialisering i O&O, en fortsatt stark utveckling för Innogames och operativa förbättringar för Kongregate", skriver MTG.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom