Muntra tongångar från Eniro

2012-04-25 07:19 Affärsvärlden Redaktionen

Eniro lämnar en överraskande bra rapport.

Eniros resultat på ebitda-nivå uppgick till 156 miljoner kronor i det första kvartalet 2012 (120).

I ebitda-resultatet ingår omstruktureringskostnader om 4 miljoner kronor.

Analytikerna väntade sig att ebitda-resultatet skulle uppgå till 120 miljoner kronor inklusive strukturkostnader om i snitt 3,8 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning.

Ebitda-marginalen inklusive omstruktureringskostnaderna uppgick till 16,3 procent (12,4). Analytikerna hade väntat sig en ebitda-marginal om 12,6 procent.

Eniros ebitda-resultat blev därmed 30 procent bättre än väntat.

Försäljningen uppgick till 959 miljoner kronor för perioden (966). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 948 miljoner kronor.

Eniros organiska tillväxt uppgick till -8 procent under det kvartalet. Förväntningarna låg här på en organisk tillväxt om -5,8 procent.

Eniros resultat före skatt blev -56 miljoner kronor för det första kvartalet (-75). Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på -79 miljoner kronor.

Nettoresultatet landade på -38 miljoner kronor (-51). På denna punkt var -37 miljoner kronor förväntat.

Det operativa kassaflödet låg på +13 miljoner kronor (-78).

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet