Mylan rasar i förhandeln

2016-02-11 13:35 Affärsvärlden SIX
Foto: Kristoffer Tripplaar / Alamy/All over press

Mylans bud på Meda har tappat i värde då Mylan rasar med 13 procent i förhandeln. Budet var en kombination av aktier och kontanter och är just nu värt drygt 160,50 kronor.

Budet bestod av 165 kronor kontant för 80 procent av aktierna. För resterande 20 procent får aktieägarna Mylan-aktier och hur många beror på vad en Mylan-aktie kostar.

Priset i budet bestämts av den volymviktade genomsnittskursen de 20 handelsdagarna fram till och med två dagar för budet förklaras ovillkorligt.

Är det priset över 50,74 dollar får man Mylan-aktier motsvarande 165 kronor räknat vid dollarkursen 8,4158.

Är priset mellan 30,78-50,74 dollar får man 0,386 Mylan-aktier för varje Meda-aktie.

Är priset under 30,78 dollar får man Mylan-aktier motsvarande 100 kronor räknat vi samma dollarkurs som ovan.

I förhandeln rasar Mylan 13 procent till 44,06 dollar, vilket betyder att det är mittenalternativet som gäller. Med nuvarande dollarkurs, 8,3841, är aktiedelen av budet värt 142,62 kronor.

Det viktade värdet på hela budet blir således 160,51 kronor.

Det går med hjälp av budvärdet, Medas aktiekurs och en gissning om vad Medas aktiekurs tar vägen om budet dras tillbaka räkna ut hur sannolikt marknaden bedömer det att budet lyckas. I det här fallet, när budvärdet inte är konstant, reflekterar det även risken för att värdet på budet faller.

Medas aktiekurs är nu 145,40 kronor. Om vi gissar att kursen faller till gårdagens stängningskurs, 86,05, om budet dras tillbaka ger det en sannolikhet på drygt 79 procent att budet går igenom. Det är ganska lågt, men ska alltså ses som det också reflekterar att budvärdet förändras.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom