Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Myndighet granskar säkerheten efter Tieto-haveriet

2011-11-29 14:35

Efter de senaste dagarnas datorhaveri i flera samhällsviktiga institutioner vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) granska myndigheternas it-säkerhet.

It-leverantören Tietos problem har fått upp myndigheten MSB ögon för arbetet med it-säkerheten.

– Vi är klart intresserade av det inträffade och tittar noggrant på det. Man höjer på ögonbrynen när det händer så här, att så många ställen drabbas samtidigt, säger Svante Nygren, analytiker på MSB, till DN.se.

Chefen för enheten inom samhällets informationssäkerhet Richard Oehme säger till DN, att man försöker få till stånd ett säkerhetsarbete som utgår från risk- och sårbarhetsanalyser.

Ansvaret är särskilt viktigt när tjänster läggs ut på entreprenad. Men varje köpare av it-tjänster har också ett eget ansvar, berättar Richard Oeme för DN.

Tietos problem visar hur sårbart Sverige är när så många kan drabbas av att en enda leverantör får tekniska problem.

MSB har täta kontakter med Tieto. När en incidentrapport med slutsatser kring de senaste dagarnas problem kan tänkas komma är idag oklart.

Jonas Karström

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom