Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Närmast kroniskt övervärderade”

2019-06-26 18:00
Erik Hermansson är förvaltare på Humle Förmögenhetsförvaltning. Foto: Tobias Ohls

Erik Hermansson, förvaltare på Humle Förmögenhetsförvaltning, om övervärderade sektorer och sina bästa case.

Du ansvarar för diskretionära svenska aktiemandat på Humle Förmögenhetsförvaltning. Vilka är dina bästa case?

– Trelleborg är ett bolag som verkligen inte haft medvind den senaste tiden. Trots goda konjunkturår har Trelleborgs aktieägare i princip inte fått någon avkastning alls de sista fem åren. Ingen tycks gilla bolaget och värderingen ligger långt under tioårssnittet, sett till ev/ebit-multiplar. Vi tror att en av förklaringarna till detta är börsens allt större fokus på kortsiktigt momentum. 2019 kommer helt enkelt inte bli ett år med någon eller åtminstone inte någon betydande vinsttillväxt, i motsats till en del andra verkstadsbolag. En tillfällig svacka i vinsttillväxten kompenseras dock med råge av den anmärkningsvärt låga värderingen. Det största affärsområdet Sealing Solutions är ett riktigt guldkorn med fin tillväxt och marginaler över 20 procent. Det vore inte orimligt om detta affärsområde stått för nästan hela börsvärdet om det varit separat noterat.

– Fastighetsbolaget Klövern handlas trots en fin avkastning under året fortfarande till en ganska stor substansrabatt och låg kassaflödesmultipel. Bolaget har ett fint fastighetsbestånd på bra orter där nuvarande fastighetspriser ännu inte fullt ut fått genomslag i fastighetsvärderingarna. Det borgar för fortsatt substanstillväxt.

Hur väljer ni ut vilka innehav ni ska ta in?

– Vi är en grupp på fyra stycken förvaltare som fattar gemensamma beslut. Vi har jobbat lång tid tillsammans och har en grundläggande samsyn om vad vi letar efter. Det betyder inte att vi alltid har samma åsikt om alla bolag. Men under dessa dryga 20 år vi jobbat ihop har vi alltid lyckats fått fram något vi alla kan stå bakom. En fundamental aktieanalys är grunden för urvalet.

Vilka sektorer riktar du in dig på och varför? Och vad tar du inte i med tång?

– Vi är generalister, fina välskötta bolag går att finna i nästan alla branscher. Det finns dock några undantag: vi köper bara välfungerande affärsmodeller. Därför investerar vi inte i rena forskningsbolag, exempelvis bioteknikbolag inom läkemedelsutveckling med ett helt binärt utfall. Vi är också mycket försiktiga till utpräglade råvarubolag som är helt styrda av faktorer som bolagen inte själva kan påverka. Dessa enkla undantagsregler har varit en av komponenterna till vår fina överavkastning de senaste dryga 20 åren.

Ett innehav ni haft en längre tid är Kinnevik, vad hände vid Millicomaffären? Och vad är det för nytt Kinnevik vi ser framför oss?

– Bolaget tycks hela tiden förändra sig. Jag vet inte vad som hände i samband med den annonserade Millicomaffären, men jag tror bolaget hela tiden omprövar sina innehav och jämför med andra tänkbara alternativ. Deras uttalade mission är att bygga digitala bolag som tillgodoser en konsuments vardagsbehov. Genom detta så kan man åtminstone ha en aning om var framtida investeringar kommer hamna om exempelvis Millicom blir sålt.

Vilken sektor är övervärderad och varför?

– Noterade forskningsbolag inom läkemedelsutveckling tycker vi är närmast kroniskt övervärderade som grupp. De aggregerade vinsterna som kommit ur dessa bolag motsvarar inte någon rimlig avkastning till det totala kapital som investerats under den ofta väldigt långa utvecklingsfasen.

Erik Hermansson

Förvaltare på: Humle Förmögenhetsförvaltning.

Förvaltat kapital: Cirka 8 miljarder kronor i diskretionär förvaltning.

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom