Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nedåt på sista raden för Ahlstrom-Munksjö

2019-02-14 07:58

Pappersproduktbolaget Ahlstrom-Munksjö redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Det justerade resultatet ökar också men på sista raden pekar det nedåt. 

Omsättningen uppgick till 712,2 miljoner euro (547,1), en ökning med 30 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -7,7 miljoner euro (22,1). 

Det jämförbara rörelseresultatet utföll på 34,5 miljoner euro (32,6), med en rörelsemarginal på 4,8 procent (6,0). 

Ebitda-resultat blev 37,5 miljoner euro (52,7), med en ebitda-marginal på 5,3 procent (9,6). Jämförbart ebitda-resultat var 72,1 miljoner euro (63,1). 

Resultatet efter skatt blev -19,8 miljoner euro (22,7). 

Resultat per aktie hamnade på -0,20 euro (0,20). 

Ahlstrom-Munksjö föreslår 0,52 euro i utdelning som skall betalas ut i två omgångar. Det innebär en höjning med 20 procent om antalet aktier hade varit konstanta. 

"Vårt lönsamhet för fjärde kvartalet i fjol var inte tillfredsställande. Bruttomarginalen för produkter förbättrades varje kvartal under året men lönsamheten påverkades av lägre leveransvolymer. Detta berodde på säsongsvariationer, främst i december, som var större än normalt, samt den planerade stängningen av pappersmaskinen i Stenay i Frankrike och driftproblem i massabruket i Aspa. Kunderna reagerade på den ökade osäkerheten i de ekonomiska utsikterna. Nedgången av massapriserna i december hade inte effekt på resultatet på grund av den vanliga tidsmässiga fördröjningen. Kassaflödet påverkades av transaktions- och integrationsrelaterade kostnader samt ett lägre resultat", skriver vd Hans Sohlström i rapporten. 

Under utsikter skriver bolaget följande. 

"Ahlstrom-Munksjös jämförbara ebitda proforma uppgick till MEUR 330 för 2018. I början av 2019 har våra kunder reagerat på rådande tecken av en ekonomisk avmattning. Även om efterfrågeökningen avtar inom vissa produktsegment och kunderna drar ned på lagren är marknadens grund fortsatt relativt stabil. Ahlstrom-Munksjö fortsätter sitt arbete med att förbättra resultatet och konkurrenskraften. Bruttomarginalen för produkter steg under 2018 och de riktade synergieffekterna och besparingsåtgärder väntas ha en positiv inverkan på resultatet för 2019."

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom