Negativ öppning väntas på börsen

2016-01-28 07:40 Affärsvärlden SIX
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Stockholmsbörsen väntas inleda torsdagens handel under nollstrecket enligt ledande terminer.

I USA sjönk kurserna tillbaka efter Stockholmsbörsens stängning efter att den amerikanska centralbanken Federal Reserve som väntat lämnat räntan oförändrad.

Det noga bevakade oljepriset handlas på nära oförändrade nivåer efter senaste tidens kraftiga rörelser. Fokus på hemmaplan ligger annars på bolagsspecifika nyheter där rapportperioden nu på allvar har inletts.

Klädjätten H&M redovisade ett resultat före skatt om 7.148 miljoner kronor vilket var i linje med förväntningarna som låg på 7.141 miljoner. Klädbolagets nettoresultat uppgick till 5.526 miljoner (6.222) och vinsten per aktie 3,34 kronor (3,76). Väntat nettoresultat var 5.594 miljoner kronor och vinst per aktie 3,38 kronor.

Vidare spår bolaget att försäljningen inklusive moms i januari 2016 kommer öka med 7 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande månad föregående år.

Vitvarukoncernen Electrolux rörelseresultat exklusive engångsposter inkom på 1.457 miljoner kronor (1.223) för det fjärde kvartalet 2015. Det var 1,6 procent bättre än analytikernas förväntningar som låg vid 1.434 miljoner kronor, enligt SIX News.

I rapporten spår Electrolux även att den västeuropeiska marknaden kommer att växa med 2-3 procent under 2016 och att marknaden i Östeuropa växer med cirka 2 procent.

NCC:s resultat före skatt uppgick till 1.562 miljoner kronor (1.017) för det fjärde kvartalet 2015. Resultatet var 27,7 procent bättre än förväntningarna som låg vid 1.223 miljoner. Styrelsen föreslår utdelning av NCC Housing till NCC:s aktieägare genom en så kallad Lex Asea-utdelning. Dessutom föreslås en kontant utdelning om 3,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2015.

Pappers- och hygienföretaget SCA redovisar ett justerat rörelseresultat på 3.454 miljoner kronor (3.250) för det fjärde kvartalet 2015. Förväntningarna låg på 3.561 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financials analytikerenkät.

Investmentbolaget Investor redovisade ett resultat före skatt på 14.921 miljoner kronor (13.071) för det fjärde kvartalet 2015. Vidare föreslår styrelsen en utdelning på 10,00 kronor per aktie (9,00) för 2015.

Teleoperatören Tele2 redovisade ett ebitda-resultat på 1.337 miljoner kronor (1.412) för det fjärde kvartalet 2015. Resultatet var högre än analytikernas förväntningar som låg vid ett ebitda på 1.265 miljoner kronor, enligt en analytikerenkät SIX News/Inquiry Financial gjorde inför rapporten.

Inkassobolaget Intrum Justitias resultat före skatt landade på 334 miljoner kronor (306) för det fjärde kvartalet 2015. Resultatet var lägre än förväntningarna som låg på 370 miljoner kronor.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom