Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Negativa engångsposter tynger Oniva

2017-10-25 08:53

Webbhotell- och internetmarknadsföringsbolaget Oniva Online Group redovisar en nettoomsättning på 36,9 miljoner kronor under tredje kvartalet (41,7).

Rörelseresultatet uppgick till 0,2 miljoner kronor (3,4), inklusive reservering för avvecklingskostnader för den kvarvarande onlineverksamheten på 4,0 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,9 miljoner kronor (6,2).

"Resultatet har påverkats negativt av kostnader av engångskaraktär till följd av avyttringen av dotterbolaget Getupdated om 4 miljoner kronor i kvartalet, samt avvecklingen av den franska onlineverksamheten om 4 miljoner kronor under första halvåret. Justerad för dessa poster om totalt 8 miljoner kronor har vi ett positivt rörelseresultat om 5,9 miljoner kronor under årets första nio månader. Under tredje kvartalet har vi även slutfört tvångsinlösenprocessen av Servage aktier vilket påverkar kassaflödet med -1,9 miljoner kronor. Detta innebär att alla dotterbolagen nu är helägda", kommenterar vd Göran Gylesjö.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom