Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Net Ent under förväntan

2019-02-12 07:54
Foto: Net Ent

Spelbolagsunderleverantören rapporterar en vinst som kom in under analytikernas prognoser.

Net Ent redovisar ett rörelseresultat, inklusive vissa engångposter, om 146 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (153).

Analytiker hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat om 172 miljoner kronor, enligt Bloombergs sammanställning.

I resultatet ingår kostnader för omorganisation om 22 miljoner kronor samt en nedskrivning av ett projekt inom virtual reality om 5 miljoner kronor.

Exklusive dessa poster låg rörelseresultatet på 174 miljoner kronor (153).

Det rapporterade ebitda-resultatet landade på 204 miljoner kronor, inklusive kostnaderna för omorganisationen. Det justerade ebitda-resultatet var 226 miljoner kronor.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat om 230 miljoner kronor, enligt Bloombergs analytikerenkät.

Nettoresultatet blev 137 miljoner kronor (155), motsvarande en vinst per aktie om 0:57 kronor (0:65).

Intäkterna uppgick till 465 miljoner kronor (425), mot väntade 467 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 2:25 kronor per aktie (2:25). Snittestimatet låg här på 2:29 kronor, enligt Bloomberg.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom