Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

New Wave stänger Orrefors - sänker prognos

2012-10-02 06:45
Foto: Hans Runesson/Scanpix

Till följd av de planerade åtgärderna inom Orrefors Kosta Boda sänker New Wave sin prognos för 2012 och spår nu att omsättningen kommer att bli omkring 2011 års utfall medan resultatet före skatt väntas bli omkring noll.

Tidigare prognos var en högre omsättning samt ett resultat omkring 2011 års utfall.

 New Wave vidtar omfattande åtgärder för dotterbolaget Orrefors Kosta Boda, OKB. Enligt ett föreslaget åtgärdspaket ska OKB minska antalet anställda med cirka 130 i Sverige.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bedömda kostnader för den planerade omstruktureringen i OKB kommer att reserveras under tredje kvartalet 2012 med sammanlagt cirka 212 miljoner kronor. Av den summan bedöms 5 miljoner kronor vara kassaflödespåverkande.

"De planerade åtgärderna innebär att OKB omvandlas till ett design- och marknadsdrivet bolag som organisatoriskt till stor del liknar övriga bolag och varumärken inom New Wave Group", skriver bolaget.

Personalneddragningen sker främst inom produktionen, men även övriga avdelningar i bolaget omfattas av neddragningarna.

"Med nuvarande ekonomiska oro och konjunktur ser vi ingen möjlighet att nå en acceptabel lönsamhet under överskådlig framtid utan ett genomgripande och kraftfullt åtgärdspaket", skriver New Wave som även betonar att den starka svenska kronan försvårar för OKB:s export.

Bolaget pekar även att OKB under perioden 2008-2012 har belastat New Waves resultat med omkring 512 miljoner kronor, inklusive kostnaderna för det nya åtgärdspaketet.

Åtgärderna innebär att bolaget avslutar produktionen vid glasbruken i Åfors och Orrefors. OKB kommer att bjuda ut båda dessa produktionsanläggningar till försäljning. Avsikten är att koncentrera produktionen till glasbruket i Kosta, som fortsatt kommer att producera OKB:s premiumprodukter och konstglas.

"Med planerade förändringar bedömer New Wave Group att OKB kommer att nå lönsamhet redan från fjärde kvartalet innevarande år med ytterligare resultatförbättringar under 2013 och framåt", skriver New Wave.

I samband med New Waves åtgärder inom Orrefors Kosta Boda har bolaget tecknat ett nytt koncernövergripande treårigt finansieringsavtal med banken som omfattar en kreditram om sammanlagt 2,2 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom