Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

NGM-noterade bolag får ta del av börsens handelsintäkter

2014-04-07 12:44

NGM-börsen meddelar under måndagen att de introducerar en modell som innebär att noterade bolag får en andel av börsens handelsintäkter.

Syftet är att underlätta för tillväxtbolag att ta steget till börsen samt att stödja deras fortsatta tillväxt, heter det i ett pressmeddelande.

Intäktsdelningen kommer att införas från och med den 1 juli 2014 och innebär att bolaget får 25 procent av de intäkter som genereras hos NGM i samband med att bolagets aktier handlas. Såväl nya som befintliga bolag vars aktier handlas på NGM får ta del av erbjudandet.

"Omvärlden förändras, och vi har valt att utveckla denna modell som vi tycker är mer tidsenlig. En lägre kostnad för en börsnotering bidrar till att öka bolagens intresse för att gå till börsen och dra nytta av de fördelar som det ger. Dessutom ökar bolagens incitament att arbeta för en god likviditet i bolagens aktier, vilket gynnar både bolag och investerare på börsen", säger Roger Peleback, vd på NGM i en kommentar.

Samtliga bolag på NGM Equity och Nordic MTF kommer att erbjudas möjligheten att ingå det avtal som reglerar intäktsfördelningen.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom