Nilörngruppen köper danskt bolag

2017-04-20 11:55 Direkt Affärsvärlden

Nilörngruppens dotterbolag i Danmark har förvärvat inkråm av HC Etiketter bestående av varulager om cirka 2 miljoner danska kronor och en uppskattad årsomsättning om 10-12 miljoner danska kronor.

Köpeskillingen är preliminärt beräknad till 6,5 miljoner danska kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom