Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nitlott för spelbolagen

2008-05-12 13:24

Det holländska justitieministreriet har vidtagit åtgärder som kommer innebära att det går att ålägga straff för banker och kreditkortsföretag som underlättar för holländska medborgare att spela på utländska spelsidor, däribland Unibet.

Det skriver Gaming Intelligence Group.

En lista med 30-50 bannlysta spelsidor har tagits fram där bland annat Unibet finns med.

Justitiedepartementets åtgärder ökar klyftan mellan EU-kommissionen och Holland, som i februari varnades för landets restriktiva hållning mot speloperatörer inom EU, utanför landets gränser. Holland fick två månader på sig att införa lagar i linje med Europeiska rådets fördrag, för att

landet inte skulle ställas inför EG-domstolen. Tidsfristen passerades i slutet av april. Nu inväntas handling från EU.

Tidigare under året röstade holländska senaten och överhuset emot ett förslag att bevilja monopoloperatören Holland Casino exklusiv rätt att bedriva online-spelverksamhet i landet. Beslutet ses av många som et sätt att försvara landets spelmonopol inför Europeiska kommissionen med motiveringen att man skyddar spelarna genom att begränsa spelmöjligheterna.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom