Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nobia: "Leveranserna till större byggprojekt i London utvecklas bra"

2019-07-19 15:06
Nobias avgående vd Morten Falkenberg. Foto: Jörgen Appelgren

Nobias konsumentförsäljning i Norden utvecklades positivt medan Storbritannien fortsatte att tynga.

"Den brittiska marknaden fortsätter att vara svag mot bakgrund av osäkerheten runt Brexit och ett konsumentsegment som är utmanande vad avser både pris och volym", skriver vd Morten Falkenberg.

Han konstaterar dock att bolaget fortsätter att öka försäljningen i andra kanaler samt att bolaget, trots motvinden i Storbritannien, fortsatt att ta andelar i den vikande marknaden.

"Leveranserna till större byggprojekt i London utvecklas också bra vilket borde gynna oss under andra halvåret 2019", skriver Morten Falkenberg.

Nobias organiska försäljningstillväxt i det andra kvartalet var 1 procent ner i såväl region Norden som Storbritannien.

Vad beträffar utsikterna räknar vd:n med att den höga volatiliteten på marknaden och inflationstrycket kommer att fortsätta, särskilt mot bakgrund av Brexit.

"Men den senaste utvecklingen inom konsumentförsäljningen i Norden och försäljningen till hantverkare i Storbritannien tillsammans med förbättringarna i leveranskedjan har gett oss en fördelaktigare position för att öka marknadsandelarna och förbättra lönsamheten", skriver den avgående vd:n Morten Falkenberg i sin sista rapport.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom