Nobia tar nedskrivning efter bokföringsfel

2016-01-21 12:52 Affärsvärlden SIX

Nobia kommer att redovisa en kostnadspost av engångsnatur om 96 miljoner kronor i det fjärde kvartalet hänförlig till nedskrivningar inom Poggenpohl.

Posten är inte kassaflödespåverkande.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden till posten är att det nyligen har uppmärksammats att bokföringen inom Poggenpohl USA under ett flertal år, i vart fall sedan år 2009, har varit felaktig, skriver bolaget.

Nedskrivningen påverkar ett antal poster i Nobias resultaträkning för 2015 och kommer att redovisas som jämförelsestörande.

"Åtgärder har vidtagits och kommer att vidtas för att återställa förtroendet för den administrativa hanteringen inom Poggenpohl", skriver Nobia.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom