Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 0770-457 102

Nokia över förväntan

2013-01-24 11:43

Nokias nettokassa ökade till 4,4 miljarder euro, att jämföra med förväntade 3,6 miljarder euro.

Nokia redovisar ett resultat per aktie, exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS), på 0:06 euro för det fjärde kvartalet 2012 (0:06).

Analytikernas förväntningar låg på en vinst på 0:06 euro per aktie, enligt SME Direkt.

Det rapporterade resultatet per aktie blev 0:05 euro (-0:29) mot väntade -0:06 euro per aktie.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 635 miljoner euro (478). Här låg förväntningarna på 614 miljoner.

Omsättningen hamnade på 8,0 miljarder euro (10,0) för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 8,1 miljarder euro.

Utdelningen föreslås bli att utebli för första gången på 143 år (0:20), att jämföra med förväntade 0:02 euro.

Nokias nettokassa ökade till 4,4 miljarder euro i slutet av det fjärde kvartalet, jämfört med 3,6 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet.

Det framgår av Nokias kvartalsrapport.

Analytikerna hade räknat med en nettokassa på 3,6 miljarder euro, enligt SME Direkt.

Under kvartalet var kassaflödet från rörelsen positivt med 563 miljoner euro. Det kan jämföras med ett kassaflöde från rörelsen på -429 miljoner euro under tredje kvartalet.

Den kvartalsvisa licensbetalningen från Microsoft om 250 miljoner dollar, motsvarande cirka 196 miljoner euro påverkade kassaflödet från rörelsen positivt/negativt under fjärde kvartalet.

Bruttokassan uppgick till 9,9 miljarder euro vid utgången av fjärde kvartalet, jämfört med 8,8 miljarder euro vid utgången av tredje kvartalet.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom