Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nokia sämre än väntat

2015-04-30 06:32
Nokia N1. Foto: Nokia

Rörelseresultatet kom in en bra bit under det förväntade. Omsättningen förvånade dock på ett positivt sätt.

Nokia redovisar ett justerat resultat per aktie på 0,05 dollar (0,04) för det första kvartalet 2015.

Enligt SIX News/Inquiry Financials analytikerenkät förväntades resultatet uppgå till 0,05 euro per aktie exklusive extraordinära poster.

Rapporterat rörelseresultat uppgick till 237 miljoner euro (242) och rapporterat nettoresultat till 180 miljoner euro (108). Väntat rapporterat rörelseresultat var 270 miljoner euro medan motsvarande rapporterat nettoresultat förväntades uppgå till 166 miljoner euro.

Bruttomarginalen var 42,5 procent (45,6).

Omsättningen uppgick till 3,2 miljarder euro (2,7). Analytikerna hade i snitt spått en omsättning på 3,0 miljarder euro.

Nokia spår också att de totala kapitalinvesteringarna, capex, väntas uppgå till omkring 250 miljoner euro 2015 (tidigare prognos 200 miljoner euro). Det framgår av delårsrapporten.

De finansiella kostnaderna bedöms fortsatt bli omkring 160 miljoner euro.

Vidare upprepas att de koncerngemensamma kostnaderna icke IFRS fortsatt ska uppgå till omkring 120 miljoner euro.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom