Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 0770-457 102

Nollresultat för Rejlers

2017-02-09 08:23

Teknikkonsultföretaget Rejlers redovisar ett resultat efter skatt på 0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (5,2). Resultatet per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -0:03 kronor (0:40).

Nettoomsättningen uppgick till 674 miljoner kronor (587).

Rörelseresultatet blev 6 miljoner kronor (9,1) och rörelsemarginalen var 0,9 procent (1,6). Justerat rörelseresultat blev 17,8 miljoner kronor (9,1), vilket gav en rörelsemarginal på 2,6 procent (1,6).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. I samband med bokslutet aviserades en företrädesemission om 200 miljoner kronor som ska föreläggas en extrastämma för beslut.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom