Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nordea-analytiker: Det krävs en trigger för en recession

2019-03-12 14:26
Foto: Kathy Willens/TT, Gregory Bull/TT, Richard B. Levine/TT

Den senaste tidens makrostatistik från USA är ungefär på samma nivåer som den varit inför tidigare recessioner, men det krävs troligen någon slags trigger för att den väntade inbromsningen ska utvecklas till en recession. Det skriver Nordeas analytiker Kjetil Olsen och Anders Svendsen i ett marknadsbrev.

"Avkastningskurvan indikerar att nästa amerikanska recession är tio månader bort. De viktigaste ekonomiska nyckeltalen är också inom ett spann där de normalt varit tio månader före en recession. Detta är dock inte en förutsägelse av en kommande recession, eftersom de flesta nyckeltalen i bästa fall är samtidiga (coincident). En trigger behövs för att den förväntade avmattningen ska bli en recession", skriver de.

Lutningen på den amerikanska räntekurvan, deras favoritmått som recessionsindikator, visar att en recession nu är tio månader bort, samtidigt som sannolikheten för en recession inom 12 månader är 24 procent, enligt New York Feds modell.

Nordeaanalytikerna noterar vidare att de flesta tunga makroindikatorer, som industri-ISM och sysselsättning, är väl inom de spann de tidigare varit tio månader före en recession. De noterar också att dessa spann är rätt breda och att makrostatistik historiskt har försvagats ganska sent inför en recession. Sysselsättningen brukar exempelvis inte minska förrän recessionen redan startat.

Det enda mått som är starkare än det har varit historiskt inför en recession är tjänste-ISM. Andra indikatorer kan fortsätta att försvagas under året i linje med historiska mönster, för att räntekurvans förutsägelse ska uppfyllas.

"Även om många viktiga indikatorer är på nivåer där de normalt varit tio månader före en recession kan man inte hävda att de signalerar en den här gången. För att det ska bli en recession krävs en trigger. Och de brukar vanligen variera", skriver Nordea.

De vanligaste faktorerna som triggat en recession är bostadsmarknaden, börsfall och stram penningpolitik.

Vad gäller att en nedgång på bostadsmarknaden skulle trigga en recession, vilket skedde under finanskrisen, noterar Nordeaanalytikerna att NAHB-index över stämningsläget bland amerikanska husbyggare är betydligt högre nu än det var inför recessionen 2007 under finanskrisen, även om utvecklingen för NAHB-index de senaste månaderna har vissa likheter med recessionerna 1990 och 2007.

"För att bostadsmarknaden ska trigga en recession tio månader från och med nu måste vi se en tydlig trend nedåt de kommande månaderna. Baserat på detta index är det, än så länge, svårt att säga att det är några tydliga varningsskyltar från bostadsmarknaden", skriver Nordea.

Vad gäller att ett börsfall som skapa en recession, som vid dot com-kraschen i början av 2000-talet, skriver analytikerna att marknaderna skrämdes av just ett sådant scenario i slutet av förra året, när börserna föll. I dagsläget ser inte de finansiella förhållandena särskilt strama ut jämfört med hur de sett ut inför tidigare recessioner, men enligt Nordeaanalytikerna skulle både aktie- och kreditmarknaden kunna trigga i gång nästa recession, om det skulle visa sig att dagens priser är alldeles för höga.

Slutligen skulle Federal Reserve själva kunna få ekonomin att tippa över i recession med en alltför stram penningpolitik, vilket hänt tidigare. För att det ska ske måste finansiella förhållanden vara strama. Inför de tre senaste recessionerna har styrräntan varit högre än den beräknade neutrala nivån och penningmängdsmåttet M1 sjunkit i årstakt. Så är inte fallet i dag.

"Vi är ännu inte där, så ytterligare höjningar krävs troligen för att penningpolitiken ska bli alltför stram enligt dessa indikatorer. Vad som skulle kunna leda till det är troligen en betydande ytterligare uppväxling av pris- och löneinflation", skriver Nordeas analytiker och tillägger att ytterligare en drivkraft skulle kunna vara om Fed fortsätter med sin bantning av balansräkningen i QT-programmet.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom