Nordea: Bolagen med störst avkastningspotential

2016-11-30 15:04 Direkt Affärsvärlden
Castellum-fastighet i Göteborg samt Securitas huvudkontor i Stockholm. Foto: Castellum/Affärsvärlden

Det närmar sig kulmen för den starka utvecklingen för lågkvalitetsaktier - samtidigt som kvalitetsaktier med goda tillväxtutsikter men låg värdering har blivit ovanligt attraktiva. Det skriver Nordea Investment Strategy & Advice i ett morgonbrev, där banken redogör för förändringar i sina portföljer.

"Efter en lång tids favorisering har bolag med relativt stabila verksamheter och marginaler kommit i skymundan till förmån för bolag där det är lockande att tro att potentialen är större om den ekonomiska återhämtningen tar fart", skriver Nordea, som tycker sig se tecken på att denna trend närmar sig slutet.

Det som banken kallar kvalitetsaktier har till följd av denna utveckling blivit billigare än lågkvalitetsaktierna.

"En anledning till varför vi finner det ovanligt attraktivt med bolag där tillväxtutsikterna är goda men värderingen är nedpressad är att man här inte är lika beroende av räntenivåer och valutakursutveckling", resonerar Nordea vidare.

I spåren av detta plockar Nordea in Securitas i både sin nordiska och sin svenska modellportfölj, på bekostnad av Sandvik.

"Vi ser Securitas som ett attraktivt värderat tillväxtbolag med en unik stabilitet i intjäningen samtidigt som den relativt svaga kursutvecklingen i sentid har gett ett bra köpläge", motiverar Nordea beslutet.

Att Sandvik tas bort, trots att analytikerna är i grunden positiva till aktien, hänger samman med att relationen mellan risk och avkastning försämrats efter höstens uppgång.

Även Castellum tar plats i båda portföljerna, på bekostnad av Klövern i den svenska portföljen och i stället för danska NKT i den nordiska.

"Castellum är det fastighetsbolag där vi ser bäst avkastningspotential givet risken. Vi ser stor potential till uppvärderingar samtidigt som den finansiella risken är lägre än sektorgenomsnittet samtidigt som direktavkastningen är högre", skriver Nordea.

Securitas handlades vid 14-tiden på onsdagen till knappt 135 kronor, en uppgång med drygt 2 procent för dagen. Castellum stod då i 121:70 kronor, upp 0,8 procent. Sandvik steg 1 procent.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom