Nordea om USA:s nya jobbsiffra

2016-02-05 15:59 Affärsvärlden SIX

Nordea skriver att dagens amerikanska sysselsättningsrapport speglar en reell inbromsning i sysselsättningstillväxten i januari efter en ohållbart stark utveckling i det fjärde kvartalet.

"Ändå tror vi att den amerikanska ekonomin har träffat en öm punkt snarare än att det är starten på en större nedgång", anser Nordea.

"Ökningen i sysselsättningen om 151.000 kombinerat med den lägre arbetslösheten kommer sannolikt att ses som ett tecken på en fortsatt, om än långsammare, förbättring i arbetsmarknaden av Fed", fortsätter banken, som tror att nästa räntehöjning från centralbanken infaller vid mitten av året.

Nordea anser samtidigt att den oväntat starkare lönetillväxten om 0,5 procent (väntat +0,3 procent) är hänförlig till gynnsamma kalendereffekter.

Fokus riktas nu mot utfrågningen av Federal Reserve-ordföranden Janet Yellen inför den amerikanska kongressen på torsdag, som kan sprida mer ljus på hur Fed betraktar den senaste tidens turbulens på finansmarknaderna och de svagare indikatorerna över den amerikanska ekonomin, konkluderar Nordea.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom