Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nordea över förväntan

Foto: Jessica Gow/TT

Bankkoncernen Nordea redovisar ett oväntat stort vinstlyft för årets andra kvartal. Låga räntor och ekonomiska och politiska spänningar präglar kvartalet, enligt vd Casper von Koskull.

"Under kvartalet har vi sett tecken på en högre affärsaktivitet på några av våra kärnmarknader. Utlåningsvolymerna har stabiliserats och har vänt upp i vissa sektorer, och det går bra för vår kapitalmarknads- och rådgivningsverksamhet, medan sparrelaterade avgifter och provisioner samt utlåningsmarginalerna på privatsidan förblir under press", skriver von Koskull i en kommentar till resultatet.

Tillväxten under återstoden av 2018 väntas bli måttlig, enligt Nordeachefen, och han ser givet avmattningen under första halvåret 2018 det som osannolikt att intäkterna når samma nivåer som i fjol.

"Vi är på god väg att klara vårt kostnadsmål på 4,9 miljarder euro för 2018", skriver von Koskull.

I samband med bokslutet för 2017 hette det att den nordiska storbanken räknar med något högre intäkter under 2018 mot 2017. I rapporten för det första kvartalet skrev vd:n att "det blir mer utmanande" att nå den uppsatta intäktsprognosen för helåret i och med den svaga inledningen på året

Han påpekar att Nordea räknar med "viss måttlig tillväxt under återstoden av året" på intäktssidan. Bedömningen om ett högre nettoresultat 2018 jämfört med 2017, ligger kvar.

Nordea, som ska flytta huvudkontoret till Finland i höst, redovisar en rörelsevinst på 1 328 miljoner euro, motsvarande cirka 13,5 miljarder kronor, för andra kvartalet 2018. Det kan jämföras med vinsten på 1 010 miljoner euro motsvarande period 2017.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 1 293 miljoner euro.

Räntenettot sjönk till 1 073 miljoner euro, från 1 175 miljoner euro. Provisionsnettot minskade till 800 miljoner euro, från 850 miljoner euro.

Totalt steg intäkterna till 2 541 miljoner euro, jämfört med 2 407 miljoner euro motsvarande period året före.

Kostnaderna sjönk till 1 154 miljoner euro, från 1 291 miljoner euro.

Affärsvärlden TT

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom